slovenščina

Opis vsebin

Uvod v sl. moderno.
Slovenska moderna (Kette, Murn) Sintetična obravnava njunih poezij. Zgodovinski okvir dobe.. I. Cankar: Erotika, Vinjete (Epilog, O človeku, ku je izgubil prepričanje).,Na klancu, Martin Kačur, Hlapec Jernej. Podobe iz sanj, Hlapci.
September (8 ur)
Cankar: Za narodov blagor, predavanja, publicistika.Oton Župančič, življenje in delo, literarna usmerjenost, mlad. obdobje.
Oktober (15 ur)
Oton Župančič, posamezne poezije iz njegovih zbirk: Čaša opojnosti, Čez plan, Samogovori,V zarje Vidove, Zimzelen pod snegom. F.S.Finžgar, zgodovinsko delo, Pod svob. soncem; kmečka povest (Dekla Ančka). Izidor Cankar, oznaka romana S poti.
November (14 ur)
Obdobje med vojnama: ekspresionizem, evropski okvir, futurizem, konstruktivizem.Književnost med vojnama na Slovenskem.A. Gradnik, pesniški razvoj, De profundis, Pot bolesti, Eros tanatos. I.Pregelj, Tolminci, Matkova Tina. S.Kosovel, pesniški razvoj, impresionistične, ekspresionistične in konstruktivistične pesmi.
December (12 ur)
Grum, pomen dela Dogodek v mestu Gogi, freudizem, Seliškar, Sedmorojenčki. I.Gruden, kratka oznaka. F.Bevk, Kaplan Martin Čedermac Prežihov Voranc, zgodovina v njegovih delih, Koroška, mali človek, Doberdob, Samorastniki, F. Kosmač, značilnosti njegove proze, zgradba romana Balada o trobenti in oblaku, Sreča in kruh. Kratek sintetični okvir preostalih socialnih realistov. Pisanje eseja.
Januar (14 ur)
V. Bartol, predstavitev romana Alamut, Don Lorenzo, Kocbek, religiozni ekspresionizem, slog in tematika, afera v zvezi z delom Strah in pogum, Slovstvo v času druge sv. vojne, Kajuh, Bor, Balantič, sodobno slovstvo, Pesmi štirih, Minatti. Pisanje eseja. Februar (13 ur)
Nadaljevanje sodobne slov. književnosti: socialistični realizem, 50. leta ali čas slovstvenega pluralizma (izročilo socialnega realizma, obnovljenega simbolizma, eksistencializma, nadrealizma, reizma, Zajc, Strniša, Smole, Pahor, Rebula, Zupan. Zamejska ustvarjalnost. Marec (15 ur)
Slovenska modernistična literatura (avantgardizem): Tomaž Šalamun, Franci Zagoričnik, Niko Grafenauer, Rudi Šeligo, Marko Kravos, Boris A. Novak.
April (14 ur)
Slovenska najnovejša literatura, postmodernizem, vračanje k tradiciji; Aleš Debeljak, Feri Lainšček, Vinko Moderndorfer. Slovenska zamejska literarna produkcija
Maj (15 ur)
Ponavljanje
Junij (4 ure)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel minimalne cilje, oziroma dobil oceno 6 (šest) po priloženi lestvici.

Nazaj