slovenščina

Opis vsebin

September
Ponavljanje in utrjevanje predelane snovi v preteklem šolskem letu, s posebnim pogledom na Prešernovo poezijo.
skupno prib. 8 ur
Oktober
France Prešeren, življenje in delo. Anakreontika, Glosa, Slovo od mladosti, Soneti nesreče, Sonetni venec, Pevcu, Nezakonska mati, Neiztrohnjeno srce. Uvod v branje Tavčarjevega romana Visoška kronika.
skupno prib. 14 ur
November
Krst pri Savici, Zdravljica. A.M. Slomšek, S.Vraz, J.Cigler.Od romantike k realizmu. Politično in kulturno stanje Evropi v drugi polovici 19.stoleja. Predstavniki evropske književnosti te dobe: L. N. Tolstoj, H. Balzac, N.V. Gogolj. Realizem pri Slovencih. Sodelavci Novic: Jovan Vesel Koseski. Čtivo: I.Tavčar, Visoška kronika. Literarne zvrsti: Esej. Janez Trdina –Bajke in povesti o Gorjancih. Urjenje v pisanju šolskega eseja.
skupno prib. 14 ur
December
Fran Levstik pripovednik: Potopisni esej – Popotovanje iz Litije do Čateža. Simbolika umetne povesti Martin Krpan. Levstik kot utemeljitelj pripovedništva. Levstikove pesmi. Franjine in Tonine pesmi. Mladinska literatura. Branje Visoške kronike.
skupno prib. 12 ur
Januar
Simon Jenko, (čas marčne revolucije in Bachov absolutizem 1848-1868). Nastanek Vaj. (Slovenska domovina, Adrijansko morje).
Josip Stritar – pomen. Estet in esejist, predstavnik svetobolja . Rosana, Zorin. Tavčar, Visoška kronika.
skupno prib. 14 ur
Februar
Josip Jurčič. Deseti brat - prvi slovenski roman. Sosedov sin, Domen, Simon Gregorčič. Ljubezenske, življenjsko izpovedne in domovinske pesmi.
Politični realizem in naturalizem. Realizem in naturalizem v evropskih književnostih. Slovenski poetični realizem (Celestin in Levec).
skupno prib. 14 ur
Marec
Anton Aškerc, življenje in delo, vpliv na Cankarja.
Ivan Tavčar – življenje in delo. Povest Visoška kronika Med gorami. Roman 4000, V zali. Janko Kersnik: Jara gospoda, Kmetske slike, Ciklamen, Agitator.
skupno prib.15 ur
April
Slovenska moderna in njeni predstavniki: D. Kette, J.Murn - Aleksandrov , I. Cankar in O. Župančič.
Dragotin Kette – življenje in delo. Ljubezenske, življenjsko-izpovedne in refleksivne pesmi (Moj Bog)
J. Murn-Aleksandrov – doba in podoba. Razpoloženjske, izpovedne in kmečke pesmi. Vpliv impresionizma in simbolizma na Murnovo poezijo.
skupno prib. 15 ur
Maj
Ivan Cankar. Pripovednik, dramatik in kritik.
Iz njegovih del: Epilog k Vinjetam, Na klancu, Martin Kačur, Hlapec Jernej, Križ na gori,Podobe iz sanj, Hlapci, Kralj na Betajnovi, Za narodov blagor, Slovensko ljudstvo in slovenska kultura, Očiščenje in pomlajenje
skupno prib. 15 ur
Junij
Ponavljanje in utrjevanje.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

doseže oceno 6 (šest), kot predvideno iz priloženega kriterija ocenjevanja.

Nazaj