SLOVENŠČINA

Opis vsebin

SEPTEMBER Vstopni test (s popravo in ozaveščanjem napak), književnost: uvod v književnost, jezikovni pouk: socialne zvrsti OKTOBER književnost: umetnostno in neumetnostno besedilo, književne nadzvrsti, trivialna književnost, notranja in zunanja zgradba dela; jezikovni pouk: publicistične zvrsti NOVEMBER književnost: ljudska književnost, jezikovni pouk: samostalnik DECEMBER književnost: epika (indijska, grška, rimska, srednjeveška), jezikovni pouk: samostalniški zaimek JANUAR književnost: pravljica, jezikovni pouk: pridevnik; medpredmetno branje: Agenda 2030 FEBRUAR književnost: novela, jezikovni pouk: pridevniški zaimek MAREC književnost: povest in črtica, jezikovni pouk: števnik, prislov APRIL književnost: lirika (grško-rimska lirika, Carmina burana, oda, psalm, sonet, hajku in druge zvrsti), jezikovni pouk: glagol (naklon, vid, način) MAJ književnost: lirika (oda, psalm, sonet, hajku in druge zvrsti), jezikovni pouk: glagol (neosebne glagolske oblike) JUNIJ utrjevanje snovi

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj