slovenščina

Opis vsebin

Uvod v sl. moderno.Slovenska moderna (Kette, Murn) Sintetična obravnava njunih poezij. Zgodovinski okvir dobe.. I. Cankar: Erotika, Vinjete (Epilog, O človeku, ku je izgubil prepričanje).
september in oktober 20 ur

I.Cankar, Na Klancu, Martin Kačur, Hlapec Jernej, Podobe iz sanj, Kralj na Betajnovi, Za narodov blagor, predavanja, publicistika.Oton Župančič, življenje in delo, literarna usmerjenost, mlad. obdobje. i
november 15 ur

Oton Župančič, posamezne poezije iz njegovih zbirk: Čaša opojnosti, Čez plan, Samogovori,V zarje Vidove, Zimzelen pod snegom. F.S.Finžgar, zgodovinsko delo, Pod svob. soncem; kmečka povest (Dekla Ančka). Izidor Cankar, oznaka romana S poti.
december
13 ur

Obdobje med vojnama: ekspresionizem, evropski okvir, futurizem, konstruktivizem.Književnost med vojnama na Slovenskem.A. Gradnik, pesniški razvoj, De profundis, Pot bolesti, Eros tanatos. I.Pregelj, Tolminci, Matkova Tina. S.Kosovel, pesniški razvoj, impresionistične, ekspresionistične in konstruktivistične pesmi.
januar
15 ur

Grum, pomen dela Dogodek v mestu Gogi, freudizem, Seliškar, Sedmorojenčki. I.Gruden, kratka oznaka. F.Bevk, Kaplan Martin Čedermac Prežihov Voranc, zgodovina v njegovih delih, Koroška, mali človek, Doberdob, Samorastniki, F. Kosmač, značilnosti njegove proze, zgradba romana Balada o trobenti in oblaku, Sreča in kruh. Kratek sintetični okvir preostalih socialnih realistov. Pisanje eseja.
februar
14 ur

V. Bartol, predstavitev romana Alamut, Don Lorenzo, Kocbek, religiozni ekspresionizem, slog in tematika, afera v zvezi z delom Strah in pogum, Slovstvo v času druge sv. vojne, Kajuh, Bor, Balantič, sodobno slovstvo, Pesmi štirih, Minatti. Pisanje eseja.
marec
15 ur

Nadaljevanje sodobne slov. književnosti: socialistični realizem, 50. leta ali čas slovstvenega pluralizma (izročilo socialnega realizma, obnovljenega simbolizma, eksistencializma, nadrealizma, reizma, Zajc, Strniša, Smole, Pahor, Rebula, Zupan. Zamejska ustvarjalnost
april
12 ur

Slovenska modernistična literatura (avantgardizem): Tomaž Šalamun, Franci Zagoričnik, Niko Grafenauer, Rudi Šeligo, Marko Kravos, Boris A. Novak. Slovenska najnovejša literatura, postmodernizem, vračanje k tradiciji. Slovenska zamejska literarna produkcija
maj
15 ur

Ponavljanje in utrjevanje snovi
junij 8ur

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel minimalne cilje oziroma vsebine posameznih literarnih obdobij in dosegel pozitivno oceno

Nazaj