SLOVENŠČINA

Opis vsebin

Evropska nova romantika, dekadenca, simbolizem. Slovenska moderna. Družbeno in zgodovinski okvir in pomen za nacionalni in kulturni razvoj. Glavni predstavniki in sopotniki. Smeri, zvrsti in vrste. Evropski vplivi v poeziji moderne do 1900. Kette in romantiki, Prešeren, Goethe, Verlaine, Maeterlinck. Murn: Lermontov, Koljcov, Verlaine, Baudelaire. Cankarjeva poezija in Heine. Župančičeva Čaša opojnosti in dekadenca. Evropski vplivi pri mladem Župančiču:Heine, Verlaine, Baudelaire. (15 ur v obdobju september-oktober). Roman v obdobju slovenske moderne. Evropski modeli in vplivi. Govekarjev roman V krvi in Zola. Kraigher in Maupassant. Dekadenčni roman slovenske moderne. Izidor Cankar in Wilde. Cankar: primerjalna analiza posameznih besedil in vloga evropskih vplivov: Zola, Maupassant, Hauptmann, Jacobsen, Wilde, Dostojevski. Krajša pripovedna proza v obdobju moderne: črtica, novela, krajša daljša povest. (15 ur v decembru). Poezija moderne po letu 1900. Župančic in novi vplivi. Vloga novoromantičnega vitalizma: Nietzsche in Bergson. Gradnik in evropski vplivi: Schopenhauer, dekadenca v Gradnikovi poeziji. Gradnik in postromantika v času moderne. (10 ur v januarju). Svetovna književnost pred 2. svetovno vojno. Nove književne smeri v 20. stoletju. Idejne, kompozicijske in jezikovno slogovne novosti. Slovenska književnost pred 2. svetovno vojno in med njo. Ekpresionizem kot stil: Ivan Pregelj. Poezija v obdobju ekspresionizma: Podbevšek in literani vplivi: Whitman, Nietzsche. Modernizem v Podbevškovi poeziji. Anton Vodnik. Jarčeva poezija in njen razvojni vpliv. Kosovelov pesniški razvoj. Motivi, teme, idejnost in metaforika njegove impresionitične, ekspresionisticne in konstruktivistične lirike. Kocbekovi pesniški začetki: simbolizem, magični realizem ali nova stvarnost. Dramska tehnika ekspresionizma. Slavko Grum in evropske spodbude. (15 ur v obdobju februar-marec). Socialni realizem: Bevk, Voranc, Kranjec in evropski vplivi. Nadaljevanje in preseganje socialnega realizma: Kosmač. Realistične, domišljijske in bivanjske prvine. Lirika socialnega realizma. Evropski vzori v pesmih M. Klopčiča, I. Grudna, T. Seliškarja. Vzporedni tokovi: postsimbolizem pri C. Vipotniku, F. Balantiču. Pesniški razvoj B. Voduška. Evropski vplivi. Lirika upora: Karel Destovnik - Kajuh. Matej Bor (10 ur v aprilu). Svetovna književnost po 2. svetovni vojni. Družbeno in kulturnozgodovinski okvir. Književne smeri. Predstavniki. Zvrsti-vrste. Slovenska književnost po 2. svetovni vojni. Prvo obdobje: socrealizem, kolektivizem. Drugo obdobje: obdobje književnega pluralizma, intimizem ali postmodernizem ali začetni modernizem. Tretje obdobje: eksistencializem, modernizem. Četrto obdobje: avantgarda. Peto obdobje: postmodernizem. Pesništvo. Prva povojna generacija. Druga povojna generacija. Tretja povojna generacija.(15 ur v maju-juniju). Svetovna književnost po 2. svetovni vojni. Družbeno in kulturnozgodovinski okvir. Književne smeri. Predstavniki. Zvrsti-vrste. Slovenska književnost po 2. svetovni vojni. Prvo obdobje: socrealizem, kolektivizem. Drugo obdobje: obdobje književnega pluralizma, intimizem ali postmodernizem ali začetni modernizem. Tretje obdobje: eksistencializem, modernizem. Četrto obdobje: avantgarda. Peto obdobje: postmodernizem. Pesništvo. Prva povojna generacija. Druga povojna generacija. Tretja povojna generacija.(15 ur v maju-juniju). Jezikovni pouk. Vaje za uzaveščanje besednega zaklada. Sporočanje: besedilnotipsko mešano sporočilo: strokovni članek, esej, diskusija, polemika. (15 ur skozi celo leto).

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno poznal učne vsebine. Njegovo besedišče bo ustrezno. Bp sodeloval in se zanimal za snov. Bo popravil vse negativne ocene.

Nazaj