Slovenščina

Opis vsebin

September:
Književnost: uvod v zgodovino slovenske književnosti.
Oktober:
Prvi zapisi.
Brižinski spomeniki.
Ljudsko slovstvo.
November in december:
Protestanizem v Evropi in pri nas. Nemiri v Evropi. Začetek slovenske književnosti.
Primož Trubar - življenje in delo.
Adam Bohorič in prva slovenska slovnica Arcticae horulae.
Jutij Dalmatin in prevod Biblije.
Protireformacija. Alasia da Sommaripa – Vocabolario Italiano e Schiavo (Italijansko slovenski besednjak).
Tomaž Hren – doba in podoba. Evangelia inu listuvi.
Januar in februar:
Književnost v dobi baroka.
Razsvetljenstvo. Gospodarske, družbene in kulturne razmere v Evropi. Slovenska književnost v dobi razsvetljenstva. Marko Pohlin in Kraynska gramatika. Prvi slovenski pesniški zbornik (pisanice). Janzenisti: Jurij Japelj.Acadenia operosorum. Zoisov prerodni krožek.
Marec in april:
Anton Tomaž Linhart. Mnogoobraznost njegove osebe: pesnik, dramatik in zgodovinar.
Valentin Vodnik, prvi slovenski pesnik in časnikar. Bodrilne in rodoljubne pesmi: Ilirija oživljena, Dramilo, Zadovoljni Kranjec.
Maj in junij:
Romantika. Prvi znaki romantike (Predromantika). Pogled v evropsko literaturo v predromantični dobi
(Lessing, Herder, Goethe, Schiller). Sumaričen prikaz tujih del, v katerih se oglaša romantični duh, pa tudi kratek oris njihovih ustvarjalecev. Slovenska književnost v dobi romantike.
Slovničarji: Jernej Kopitar. Kopitarjevi učenci. Kranjska čbelica in abecedna vojska.
Narodno blago – ogledalo slovenskega duha in življenja, izpričevalo različnih obdobij, ki so v smislu samobitnosti izoblikovala slovenskega človeka, pa tudi neusahljivi vir navdiha za naše pesnike in pisatelje. Med zbiratelji narodnega blaga: Stanko Vraz.
Matija Čop. Jezikoslovec in literarni zgodovinar. Prešernov mentor.
France Prešeren.
Prešernovo pesniško ustvarjanje: Zdravljica, Slovo od mladosti, Sonetje nesreče, Sonetni venec, Pevcu, Krst pri Savici (Uvod)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo pozitiven, če bo njegovo poznavanje vseh vsebin vsaj zadostno

Nazaj