SLOVENŠČINA

Opis vsebin

1.U.E. (14 ur): Književnost: orientalske književnosti: Ep o Gilgamešu, Pesem o Savitri, Zgodba o Suzani. Grški ep: Iliada: Hektorjevo slovo od žene, Hektorjeva smrt. 2.U.E.(10 ur): Jezikovni pouk : samostalnik, pridevnik, zaimek. 3.U.E.(6 ur): Književnost: Grška antična lirika: Sapfo, Svatovska pesem; Anakreon: Eros, z zlatimi kodri bog, Senca so osivela; 4.U.E.(6 ur): Jezikovni pouk: glagol. 5.U.E. (9 ur): Književnost: grška dramatika (Poetika, Kralj Odip, Antigona). 6.U.E. (12 ur): Književnost: rimska lirika (Katul, Blagoslov ljubezni, Na vsem svetu ni nobene žene, Sovražim in ljubim; Horac: Epoda, Carpe diem, Srečnejši boš) in rimska epika (Vergil, Eneida, Ovid, Metamorfoze). 7.U.E.(6 ur): Jezikovni pouk : nepregibne besedne vrste. 8.U.E. (8 ur): rimski roman (Petronij, Satirikon, Apulej, Zlati osel). 9.U.E. (10 ur): Književnost: srednjeveški roman (Tristan in Izolda), srednjeveška trubadurska lirika. Carmina Burana: Vsemogočna Fortuna.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna pisno in ustno pravilno izražati svoje misli,prepoznati glavne vsebinske in slogovne značilnosti literarnih besedil. osvojiti osnovne pojme na področju literature, prepoznati besedne vrste,

Nazaj