slovenščina

Opis vsebin

Literarni pouk:

Orient: egipčanska književnost, babilonsko-asirska književnost, arabska književnost, perzijska književnost; indijska književnost, kitajska književnost, japonska književnost -
september/december
Biblija - december
Antika: grška antična književnost, rimska antična književnost - december/april
Srednji vek: evropska srednjeveška književnost - maj

Jezikovni pouk:

Svetovni jeziki - september
Oblikoslovje:
samostalniška beseda - september/november
pridevniška beseda - december
prislov - december
števnik - december
glagol - januar/marec
predlog - marec
veznik - marec
členek - marec
medmet - marec
zaimek - marec/junij

Pravopis:
raba velikih in malih začetnic - semptember/oktober
raba ločil - november/februar

Sporočanje:
javno obvestilo, vabilo, zahvala, opravičilo - december/januar
referat - februar
publicistično sporočilo, reportaža, življenjepis, življenjepis -februar-maj

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo poznal in znal razumljivo podati osnovne pojme predelane snovi. V pisnih izdelkih se mora izražati jasno.

Nazaj