RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

-Prazgodovinska umetnost -Tehnična pisava - vaje / september/oktober -Umetnost mezopotamskih kultur -Osnovno geometrijsko načrtovanje / november/december/januar Egipčanska umetnost -Osnovno geometrijsko načrtovanje / februar/marec Egejska kultura in umetnost -Osnovno geometrijsko načrtovanje / april/maj Prosto risanje in ustvarjanje / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj