RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

- rokoko - prerezi in prodori geometrijskih teles, načrtovanje / september/oktober - neoklasicizem - aksonometrija, načrtovanje / oktober - romantika, realizem, impresionizem - nove gradbene tehnike XIX. stoletja -načrtovanje aksonometrije in perspektiva (teorija) / november/december - postimpresionisti - art nouveau in secesija - načrtovanje perspektive / januar/februar - avantgarde v XX. stoletju - načrtovanje perspektive, teorija senčenja in aplikacija pri načrtovanju / marec/april - bauhaus in racionalizem v arhitekturi in umetni obrti, pop art - senčenje in aplikacija pri načrtovanju / maj -pregledovanje izdelkov in prosto risanje / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj