RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

-začetni sklop renesanse in zgodnja renesansa (1. sklop) -uvod v linearno perspektivo (enobežiščna) / september/oktober -zgodnja renesansa (2. sklop) -urbanizem v renesansi -zgodnja severna renesansa -ortogonalne projekcije teles, ki niso vzporedna nobeni projekcijski ravnini / november/december -visoka renesansa (3. sklop) -ortogonalne projekcije geometrijskih teles v enostavni legi in prodor teles / januar/februar -pozna severna renesansa, manierizem -ortogonalne projekcije, prodor teles / marec/april - barok -ortogonalne projekcije presekanih teles / maj pregledovanje izdelkov in proste risbe / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj