RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

-Grška umetnost (geometrična in arhaična doba) -tehnično risanje (spoji med ravnico in lokom, spoji) / september/oktober -Grška umetnost (klasična doba) -osnovno geometrijsko načrtovanje ( risanje grškega stebra ) / november/december -Grška umetnost (helenistična doba) -osnovno geometrijsko načrtovanje (ovali in elipse) / januar Etruščani -osnovno geometrijsko načrtovanje (spirale in zlati rez) / februar Rimska umetnost -osnovno geometrijsko načrtovanje (ortogonalne projekcije) / marec/april/maj prosto risanje in ustvarjanje / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj