Pravo in ekonomija

Opis vsebin

Sept. / Okt. Družba in pravila sobivanja , državljanstvo in narodnost , značilnosti države in razne državne ureditve , pravne in navadne norme
Nov . Ustava in demokracija , pravice in dolžnosti državljanov , etično socialni odnosi
Dec. Ekonomski in politični odnosi
Jan. Ekonomske potrebe in korist, ekonomske dobrine in storitve, cena in denar
Febr. Ekonomski sistemi
Marec Ekonomski subjekti : družina , podjetje in država
April. Ekonomsko kroženje , konkurenca in monopol
Maj Smart economy , krožno gospodarstvo

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo poznal osnovno strokovno izrazoslovje in obvladal osnovne pojme obravnavane snovi

Nazaj