Pravo in ekonomija

Opis vsebin

Sept. / okt Denar, inflacija, varčevanje
Nov. Banke, investicije, delnice in obveznice
Dec. Bančni račun, kreditne kartice, bančna posojila
Jan. Parlament in vlada
Febr. Predsednik republike in ustavno sodišče
Marec Dežela in občina
April Evropska unija
Maj Zaščitni zakon 38/2001 in zakon 482/1999

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo obvladal osnovne pojme obravnavane snovi in uporabljal specifično izrazoslovlje

Nazaj