Naravoslovje

Opis vsebin

Nukleinske kisline. Podvojevanje DNA. Genetski zapis. Sinteza beljakovin. Mutacije. Inducirane in spontane mutacije. Mutagene snovi. Genom in uravnavanje izražanja genov, operon.
September, oktober
Človeško telo: značilnosti celice, delitev celice (mitoza in mejoza) in organizacijske ravni organizma; hranilne snovi in prebava; transport snovi: krvožilni in limfatični sistem; izmenjava plinov - dihanje.
November, december, januar.
Človeško telo: izločanje vode in raztopljenih snovi; hormoni in homeostatski procesi; živčevje in čutila; imunski sistem, razmnoževanje.
Januar, februar
Mendlovi zakoni. Alel. Genotip in fenotip. Dominanca, recesivnost, kodominanca.
Marec, april
Evolucija: dednost in spremenljivost. Darwinizem in teorija o evoluciji. Naravni izbor in speciacija.
Maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Za pozitivno končno oceno ob koncu šolskega leta, mora biti pozitivno ocenjenih 90 % predelanih vsebin, ki so predstavljene v učnih enotah.

Nazaj