Naravoslovje

Opis vsebin

KEMIJA
KEMIJSKA KINETIKA: hitrost kemijskih reakcij. Kemijsko ravnozežje. Izračun konstante ravnotežja. (September – oktober)
KISLINE, BAZE, SOLI: imenovanje kislin, baz in soli. Protolitske reakcije. Avtoprotoliza vode. Ugotavljanje pH. Nevtralizacija. Ionske reakcije v vodnih raztopinajh. (Oktober - november)
REAKCIJE OKSIDACIJE IN REDUKCIJE: oksidacija in redukcija. Urejanje enačb redoks reakcij. Galvanski člen. Elektroliza. (December - januar)
BIOLOGIJA
EVOLUCIJA: teorije o nastanku življenja. Darwinova teorija. Naravni izbor in speciacija. Mikro- in makroevolucija. (Februar - marec)
OSNOVE GENETIKE: DNA, geni, kromosomi. Genotip in fenotip. Mendlovi zakoni. Mutacije. Vrste mutacij. Mutagene snovi. (Marec - april)
BIOTEHNOLOGIJA: genski inženiring. GSO. Kloniranje. Genske bolezni in genska terapija. (Maj - junij)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo pozitivno ocenjen iz vseh učnih sklopov.

Nazaj