Naravoslovje

Opis vsebin

Biomolekule: ogljikovi hidrati, lipidi, beljakovine, nukleinske kisline.
September, oktober
Osnovna struktura celic. Vloga membrane. Osnovna struktura prokariontskih celic in evkariontskih celic. Celično jedro. Mitoza in mejoza. Organizem kot energijski sistem. Katabolizem in anabolizem. Ohranjevanje ravnovesja v organizmu.
Oktober, november, december
Sistemi živih bitij. Osnove razvrščanja. Dvočlensko poimenovanje. Značilnosti virusov, cepljivk, gliv. Lišaji, alge, mahovi, praproti. Semenke: golosemenke in kritosemenke; enokaličnice in dvokaličnice. Značilnosti nevretenčarjev in vretenčarjev.
Januar, februar
Osončje: Sonce, planeti (notranji in zunanji) in druga telesa, nebularna teorija. Luna in Zemlja: Zemljine sfere (atmosfera, hidrosfera, geosfera in biosfera). Oblika in velikost Zemlje, rotacija in revolucija Zemlje, časovni pasovi. Luna in lunine mene. Sončni in lunini mrki.
Februar, marec
Atmosfera: Sestava in pomen ozračja, podnebje, vreme, zračni tlak. Tipi podnebja. Onesnaženje zraka, ozonska luknja in učinek tople grede. Hidrosfera: hidrološki cikel, osnovni mehanizmi. Sladke vode in morja. Onesnaževanje vode.
Marec, april, maj
Zunanji oblikovalni procesi: preperevanje, odnašanje, erozija in akumulacija. Rečno, ledeniško, kraško, obalno in vetrno površje.
Maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Za pozitivno končno oceno ob koncu šolskega leta, mora biti pozitivno ocenjenih 90 % predelanih vsebin, ki so predstavljene v učnih enotah.

Nazaj