Naravoslovje

Opis vsebin

Nukleinske kisline. Podvojevanje DNA. Genetski zapis. Sinteza beljakovin. Mutacije. Inducirane in spontane mutacije. Mutagene snovi. Genom in uravnavanje izražanja genov, operon.
September, oktober
Človeško telo: značilnosti celice in organizacijske ravni organizma, hranilne snovi in prebava; transport snovi: krvožilni in limfatični sistem; izmenjava plinov - dihanje.
November, december, januar.
Pomen kemije v življenju. Snov. Fizikalna merjenja, gostota in agregatna stanja snovi. Zmesi in čiste snovi. Raztopine, suspenzije in emulzije. Ločevanje zmesi.
Januar, februar
Struktura atoma, izotopi, ioni. Relativna atomska masa, relativna molekulska masa in molska masa, periodni sistem elementov. Kemijske formule in nomenklatura molekul.
Februar, marec
Množina snovi in mol. Kemijski plinski zakoni. Kemijske reakcije in energija. Raztopine, množinska in masna koncentracija, priprava raztopin.
Marec, april
Kvantna števila, kemijska vez. Ionska, kovinska in kovalentna vez ter vodikova vez.
Maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Za pozitivno končno oceno ob koncu šolskega leta, mora biti pozitivno ocenjenih 90 % predelanih vsebin, ki so predstavljene v učnih enotah.

Nazaj