Latinščina

Opis vsebin

A. Cezar (september-januar 25 ur)
De bello Gallico I 1 (opis Galije), VI 21-22 (običaji Germanov), V 12-14 (opis Britanije), VII 45-52 (bitka za Gergovijo).
B. Katul (februar-maj 25 ur)
Liber 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 31, 46, 49, 51, 64 (v.132-201), 70, 85, 101, 109.
Osnove latinske metrike. Branje falajkovega enajsterca, šesterca, holjamba in elegičnega distiha. Sapfična kitica po profesorjevem vodenju.

C. Književnost: (skozi celo leto 30 ur)
Periodizacija latinske književnosti.
Predliterarna doba: problem jezika in prvi spomeniki. Predliterarne pesniške in prozne oblike.
Arhaična doba: zgodovinsko-družbeni okvir.
Epika: Livij Andronik, Najvij, Enij.
Komedija: Plavt, Terencij.
Branje Plavtove ali Terencijeve komedije v prevodu in predstavitev razredu.
Rimsko letopisje: Kato.
Satira: Lucilij.
Pozna republikanska doba: zgodovinsko-družbeni okvir.
Neoterično pesništvo in Katul.
Didaktični ep: Lukrecij.

Č. Jezikovni pouk: (skozi celo leto 52 ur)
a) ponavljanje in utrjevanje latinske morfologije

b) utrjevanje neosebih glagolskih oblik (infinitiv, AcI, NcI, particip, absolutni ablativ,supin in zlasti gerundija, gerundiva, pasivne opisne sprege ter gerundivne zveze)

c) sintagmatika: raba sklonov
nominativ, genitiv, dativ in ablativ

č) sintaksa stavka
1. prosti stavek :
- nakloni v prostih stavkih
- raba konjunktiva v prostih stavkih
- vprašalni stavki

d) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna pravilno brati latinska besedila, prepoznati in prevesti obravnavane morfosintaktične strukture latinskega jezika, pozna razvoj latinske književnosti in teme obravnavanih besedil.

Nazaj