LATINŠČINA

Opis vsebin

Doba zgodnjega cesarstva: Seneka Starejši in deklamacije. Seneka Mlajši in vsakdanja filozofska praksa: Moralna pisma Luciliju. Apokolokintoza. (15 ur v novembru-decembru). Lukan in Vergilij: uničenje avgustejskih mitov. Lukan in Rim kot antimit. (10 ur v januarju). Grozljivke v antičnem Rimu. Odlomki iz Apulejevih Metamorfoz, Petronijevega Satyrikona, Plinija Starejšega (Naturalis historia), Plinija Mlajšega (Epistulae). (15 ur v februarju-marcu). Satira v obdobju principata: Perzij in Juvenal. Marcial in epigram. (6 ur v aprilu) Kvintilijan in šola v antičnem Rimu. Lik idealnega učitelja. Tacit. Pokončnost barbarov in moralna izprijenost Rimljanov. Sveti Avguštin.(10 ur v maju-juniju). Razlaga antike skozi oči humanista.  Dopolnjevanje slovnice: neosebne glagolske oblike, latinske sintagme, odvisniki, deponentniki, poldeponentniki, posebni glagoli. (Skozi celo leto).  

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zadostno znanje, bo popravil vse negativne ocene, bo dosleden v učenju in opravljanju domačih obveznosti.

Nazaj