LATINŠČINA

Opis vsebin

SEPTEMBER: zgodovina in značilnosti latinščine, izgovorjava, uvod v latinsko morfologijo, glagol esse OKTOBER: 1. deklinacija, prezentova osnova 1. in 2. konjugacije (aktiv, indikativ), branje pasusa Dea Fortuna (fotokopija), civilizacijske vsebine: pisanje v antiki, Muze NOVEMBER: 2. deklinacija, prezentova osnova 3. in 4. konjugacije, branje pasusa Orfej in Evridika (fotokopija), civilizacijske vsebine: mit DECEMBER: pridevniki 1. razreda, branje pasusa Dedal in Ikar (fotokopija), civilizacijske vsebine: mit JANUAR: 3. deklinacija, branje pasusa Človeško telo (fotokopija po Orbergerjevi metodi) FEBRUAR: utrjevanje 3. deklinacije, pridevniki 2. razreda, branje iz poglavja De corvo et vulpe (Veni vidi didici), civilizacijske vsebine: basen MAREC: osebni in svojilni zaimek, vprašalni zaimek; branje pasusa In schola romana, civilizacijske vsebine: šolanje v antiki APRIL: kazalni zaimek; branje pasusa De anseribus vigilibus; civilizacijske vsebine: rimski junaki MAJ: perfektova osnova vseh konjugacij (aktiv, indikativ); branje pasusa Aeneas oppidum Lavinium condidit (fotokopija); civilizacijske vsebine: Enejeve pustolovščine JUNIJ: 4. in 5. deklinacija; zloženke glagola sum; branje pasusa De equo Trioiano; civilizacijske vsebine: trojanski mit

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj