Latinščina

Opis vsebin

Živa latinščina: latinski frazeologemi v vsakdanji rabi. Pregovori, reki v medijih in pravni govorici. Slovnica: ponavljanje lanske snovi. Navade rimskega naroda. (15 ur v septembru-oktobru).

Doba zgodnjega cesarstva: Seneka Starejši in deklamacije. Seneka Mlajši in vsakdanja filozofska praksa: Moralna pisma Luciliju. Apokolokintoza. (15 ur v novembru-decembru).

Lukan in Vergilij: uničenje avgustejskih mitov. Lukan in Rim kot antimit. (10 ur v januarju).

Grozljivke v antičnem Rimu. Odlomki iz Apulejevih Metamorfoz, Petronijevega Satyrikona, Plinija Starejšega (Naturalis historia), Plinija Mlajšega (Epistulae).
(15 ur v februarju-marcu).

Satira v obdobju principata: Perzij in Juvenal. Marcial in epigram. (6 ur v aprilu).

Kvintilijan in šola v antičnem Rimu. Lik idealnega učitelja. Tacit. Pokončnost barbarov in moralna izprijenost Rimljanov. (10 ur v maju-juniju).

Razlaga antike skozi oči humanista. Dopolnjevanje slovnice: neosebne glagolske oblike, latinske sintagme, odvisniki, deponentniki, poldeponentniki, posebni glagoli. (Skozi celo leto).  

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zadostno znanje, bo popravil vse negativne ocene, bo dosleden v učenju in opravljanju domačih obveznosti.

Nazaj