Latinščina

Opis vsebin

Živa latinščina: frazeologemi, pregovori, reki v medijih in pravni govorici. Slovnica: ponavljanje lanske snovi. Navade rimskega naroda. Pomen in oblike poroke v antičnem Rimu. Dva različna ženska lika: Tulija in Sulpicija. Slovnica: ponavljanje lanske snovi. (14 ur v septembru-oktobru).

Zgodnja in srednja republikanska doba, s posebnim ozirom na Plavta in Terencija.
Pozna republikanska doba: neoteriki in Katul. Ljubezen v Katulovi liriki: branje in primerjava prevodov nekaterih Katulovih lirik; ljubezen v antičnem Rimu; Vergil in njegova obtožba strastne ljubezni. Vergil in Katul (primerjava). Katul in Foscolo: podobnosti in razlike. (14 ur v novembru-decembru).

Ciceronovo govorništvo: štirje govori proti Katilini; Salustij: De Catilinae coniuratione.
Slovnica: Aci. Neosebne glagolske oblike. (Dopolnitev lanske snovi). (8 ur v januarju).

Vojna v Cezarjevih delih: De bello Gallico. Cezar in Tacit; njun odnos do staroselcev. Slovnica: absolutni ablativ. (16 ur v februarju-marcu).

Avgustejska doba. Simpozijsko vzdušje, satira in potovanje: Horacij.
Vergil: bukolična poezija. Vergilova epika. Primerjava med Vergilom, Dantejem, Ariostom in Tassom.
Slovnica: Pos, Nci. (16 ur v aprilu-maju).

Utrjevanje predelane snovi. (5 ur v juniju).

Razlaga antike z vidika humanista.  (skozi celo leto).  

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zadostno znanje; bo popravil vse negativne ocene, bo dosleden pri učenju in pri opravljanju nalog.

Nazaj