LATINŠČINA

Opis vsebin

SEPTEMBER: utrjevanje snovi z branjem basni Cervus ad fontem, perfektova osnova in paradigme, 4. in 5. konjugacija
OKTOBER: 5. deklinacija, osebni zaimki; branje iz poglavja Lucumo et Tanaquil Romam migrant in Tertiola aegra est; civilizacijske vsebine: etruščanski vpliv na rimsko civilizacijo (v pozvezavi s poukom zgodovine) in pisanje pisem pri Rimljanih
NOVEMBER: zaimki is, ea, id in ponovitev kazalnih zaimkov; vprašalni in oziralni zaimek; branje iz poglavja De Androclo et leone in De lupo, qui agnum necat, civilizacijske vsebine: zdravstvo
DECEMBER: stopnjevanje pridevnika in prislov ter stopnjevanje prislova, branje iz poglavja Icarus altius atque altius ad solem ascendit, civilizacijske vsebine: rimski mit, Dedal in Ikar
JANUAR: pasiv, branje iz poglavja Troia dolo ulixis capitur et deletur, civilizacijske vsebine: mit: trojanska vojna
FEBRUAR: participi prezenta in perfekta, supin; branje iz poglavja Caedes nefaria Tarquinii Prisci in De Orpheo et Eurydica, civilizacijske vsebine: grško in rimsko podzemlje
MAREC: glagoli posse, eo in fero; branje iz poglavja Cornelius Rufus in thermis cum amicis colloquitur, civilizacijske vsebine: javna kopališča
APRIL: konjunktiv; consecutio temporum in finalni odvisnik; branje iz poglavja Epistula mira; civilizacijske vsebine: pisava in knjige
MAJ: infinitivi in ACI; branje iz poglavja De C. Iulio. Caesare; civilizacijske vsebine: latinsko zgodovinopisje
JUNIJ: utrjevanje snovi

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj