Italijanščina

Opis vsebin

nn

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo ob koncu šolskega leta ocenjen pozitivno, če bo dosegel pozitivno oceno pri vseh didaktičnih enotah iz prvega in drugega štirimesečja.

Nazaj