ITALIJANŠČINA

Opis vsebin

ANTOLOGIA: SEPTEMBER - Attività di accoglienza OKTOBER - La comunicazione e i suoi elementi - Le tipologie testuali: il testo descrittivo e le sue caratteristiche (Tipi di lettura) - Le tipologie testuali: il testo narrativo e le sue caratteristiche (Lettura e analisi di brani proposti dal manuale in adozione) - Orientarsi in un testo: le tecniche per riassumere; Produzione di un riassunto NOVEMBER - Le origini del narrare: il mito - La favola e la fiaba (Lettura e analisi di favole e fiabe proposte dal manuale in adozione) - Le tipologie testuali: il testo informativo-espositivo e le sue caratteristiche (l’articolo di cronaca); Lettura di articoli di giornale e produzione di articoli di cronaca DECEMBER - La novella e il racconto: caratteristiche essenziali (Lettura e analisi di alcune novelle e racconti proposti dal manuale) - Le tipologie testuali: il testo informativo-espositivo (la ricerca scolastica, la relazione); Lettura di articoli di giornale JANUAR - L’epica classica: Virgilio (appunti e fotocopie distribuiti dall’insegnante) - Il romanzo e le sue caratteristiche - Il romanzo d’avventura (Lettura e analisi di alcuni brani proposti dal manuale) - Il testo espressivo e le sue caratteristiche: il diario - Giornata della Memoria: Lettura e analisi di alcuni passi tratti dal “Diario” di A.Frank e dal “Diario di Zlata” di Zlata Filipović - Produzione di una pagina di diario FEBRUAR - Il romanzo di formazione e le sua caratteristiche essenziali (Lettura e analisi di alcuni brani proposti dall’insegnante- fotocopie) - Le tipologie testuali: la lettera informale (personale), la lettera formale; il verbale, l’e-mail, la domanda di lavoro, il curriculum vitae (lettura, analisi e produzione); Lettura e analisi di alcune lettere personali (W.A.Mozart, A.Gramsci, S.Tamaro) - Produzione di una lettera formale MAREC - Il romanzo poliziesco e le sue caratteristiche essenziali (Lettura e analisi di alcuni brani tratti dal manuale) - Il romanzo di fantascienza (Lettura, analisi di brani proposti dal manuale) - Lettura del quotidiano in classe - Produzione di un articolo di giornale APRIL - Il romanzo storico: caratteristiche essenziali - Il testo argomentativo e le sue caratteristiche; I connettivi (Lettura e analisi di testi argomentativi proposti dal manuale) - Produzione di un testo argomentativo MAJ - Il racconto psicologico e le sue caratteristiche (Lettura e analisi di brani proposti dal manuale) - Lettura e analisi di brani tratti dalla letteratura mondiale e insigniti del Premio Nobel - Lettura, analisi di testi argomentativi proposti dal manuale e dall’insegnante (fotocopie) - Produzione di un testo argomentativo - Strutturare ipertesti GRAMMATICA: SEPTEMBER - Prove d’ingresso (somministrazione di test, discussione) OKTOBER - Uso del dizionario - L’ortografia - La fonetica - La parola e i suoi vari significati: Il lessico NOVEMBER - La morfologia: - L’articolo - Il nome DECEMBER - Il verbo e le tre coniugazioni regolari JANUAR - I verbi irregolari - L’aggettivo FEBRUAR - Il pronome - L’avverbio MAREC - La preposizione - La congiunzione - L’interiezione APRIL - Sintassi della frase semplice MAJ - Sintassi della frase semplice e complessa - Esercizi di analisi logica DRŽAVLJANSKA VZGOJA (v soprisotnosti s prof. Liviom Semolič): - Enakost in enakopravnost Dijak bo spoznal razliko med pojmoma enakost in enakopravnost s posebno pozornostjo do ljudi s posebnimi potrebami in do položaja ženske ob upoštevanju ustave (3. člen) in seveda Agende 2030. - Odgovornost do sebe in do drugih na spletu Dijak bo pridobil osnovne informacije o tem, kako in zakaj vstopamo na splet, spoznal tveganja uporabe interneta in socialnih omrežij, kot so kraja identitete, nedovoljeno širjenje fotografij in informacij, širjenje lažnih informacij, problem zasvojenosti interneta, sovražni govor, spletno nasilje, ustrahovanje in nadlegovanje, pravni okvir v Italiji. Predelali bomo ta sklop samo v primeru, da bo čas zadostoval.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

•obvlada učne vsebine in jih zna primerno podajati v govornih nastopih •se izraža pravilno in ustrezno •zna ustrezno in pravilno oblikovati pisna besedila (obnove, opise, pripovedi, spise) je zapolnil vse morebitne vrzeli v znanju in popravil vse morebitne negativne ocene bodisi iz prvega kot iz drugega štirimesečja

Nazaj