INFORMATIKA

Opis vsebin

september - oktober:
1) INFORMATIKA IN KOMUNIKACIJA
a. Informatika in komunikacija
- Model komuniciranja
- Informacije in podatki
- Vrste in predstavitev informacije
- Enote za merjenje informacije
b. Številski sestavi (desetiški, dvojiški, osmiški, šestnajstiški)
- Pretvorbe med sestavi
- Osnovne artimetične operacije v dvojiškem sestavu (seštevanje, odštevanje in komplementiranje
- BCD kod

november:
2) ZGODOVINA RAČUNALNIŠTVA
a. Zgodovina računalništva
- Antika
- Obdobje mehanike
- Charles Babbage, diferenčni ter analitični stroj
- George Boole in Booleova algebra:
- Logično seštevanje;
- Logično množenje;
- Logično zanikanje
- Elektronski stroji:
- Hollerith
- Prvi elektronski računalnik
- John Von Neumann
b. Računalniške generacije od prvega mikroračunalnika do danes

november - december:
3) ZGRADBA IN DELOVANJE RAČUNALNIKOV
a. Strojna oprema
- Von Neumannov model računalnika
- Centralna procesna enota
- Hierarhija pomnilnikov
- Registri, glavne pomnilne enote (RAM, ROM)
- Sekundarni pomnilniki (trdi diski, zgoščenke, DVD-ji, idr.)
- Vhodno-izhodne enote
b. Delovanje CPE
december:
4) OSNOVNI TIPI INFORMACIJ V RAČUNALNIKU IN DIGITALIZACIJA
a. Predstavitev znakov, predstavitev slik, predstavitev zvoka, predstavitev video
b. Digitalizacija informacij

december – januar:
5) OPERACIJSKI SISTEMI
a. Programska oprema (sistemska in uporabniška programska oprema, vrste uporabniških programov)
b. Operacijski sistem Windows
- Grafični vmesnik in večopravilnost, okna in viri računalnika
c. Struktura Datotečnega sistema in opravljanje z njim
- Logična in fizična predstavitev datotek
- Fizično zapisovanje podatkov in ureditev diska
d. Osnovni kazi DOS-ove lupine za upravljanje datotečnega sistema
- dir, copy, mkdir, move, del
e. operacijski sistem Linux
f. Dostopnost in licence programske opreme

februar - marec:
6) PREDSTAVITEV ZNAKOV IN OBLIKOVANJE BESEDIL TER PREDSTAVITEV
b. Predstavitev znakov
- ASCII
- UNICODE
c. Oblikovanje besedil z urejevalnikom besedil MS WORD
d. Oblikovanje predstavitev s programsko opremo MS POWERPOINT

marec - april:
5) LASTNOSTI ON OBDELAVA SLIK
a. Teorija barv in barvni modeli
b. Bitne in vektorske digitalne slike
- Lastnosti digitalnih slik
- Formati digitalnih slik: PNG, JPG
c. Obdelava slik s programskima opremama GIMP in Inkscape.
d. Licence slik

april – junij:
6) OSNOVE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ IN OSNOVE RAČUNALNIŠKE VARNOSTI
a. Uvod v Računalniška omrežja
- Glavni sestavni deli računalniškega omrežja
b. Internet
c. Svetovni splet
d. Varno brskanje po spletu
- Nevarnosti svetovnega spleta (spletno najstniško nasilje, idr.)
- Varna obnašanja in spletni bonton
e. Elektronska pošta
f. Izbira varnega gesla
g. Elektronski podpis

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo prepoznal osnovne dele računalnika in njihove funkcionalne značilnosti, znal računati v dvojiškem sistemu, znal ločevati strojno in programsko opremo, znal uporabljati osnovne ukaze v DOS-u, obvladal osnovne funkcionalnosti programske opreme za obdelovanje slik in za predstavitve ter obvladal osnovno uporabo urejevalnika besedil

Nazaj