INFORMATIKA

Opis vsebin

oktober - november: 1) INFORMATIKA IN KOMUNIKACIJA a. Informatika in komunikacija - Model komuniciranja - Informacije in podatki - Vrste in predstavitev informacije - Enote za merjenje informacije b. Številski sestavi (desetiški, dvojiški, osmiški, šestnajstiški) - Pretvorbe med sestavi - Osnovne artimetične operacije v dvojiškem sestavu (seštevanje, odštevanje in komplementiranje - BCD kod november: 2) ZGODOVINA RAČUNALNIŠTVA a. Zgodovina računalništva - Antika - Obdobje mehanike - Charles Babbage, diferenčni ter analitični stroj - George Boole in Booleova algebra: - Logično seštevanje; - Logično množenje; - Logično zanikanje - Elektronski stroji: - Hollerith - Prvi elektronski računalnik - John Von Neumann b. Računalniške generacije od prvega mikroračunalnika do danes november - december: 3) ZGRADBA IN DELOVANJE RAČUNALNIKOV a. Strojna oprema - Von Neumannov model računalnika - Centralna procesna enota - Hierarhija pomnilnikov - Registri, glavne pomnilne enote (RAM, ROM) - Sekundarni pomnilniki (trdi diski, zgoščenke, DVD-ji, idr.) - Vhodno-izhodne enote b. Delovanje CPE december: 4) OSNOVNI TIPI INFORMACIJ V RAČUNALNIKU IN DIGITALIZACIJA a. Predstavitev znakov, predstavitev slik, predstavitev zvoka, predstavitev video b. Digitalizacija informacij december – januar: 5) OPERACIJSKI SISTEMI a. Programska oprema (sistemska in uporabniška programska oprema, vrste uporabniških programov) b. Operacijski sistem Windows - Grafični vmesnik in večopravilnost, okna in viri računalnika c. Struktura Datotečnega sistema in opravljanje z njim - Logična in fizična predstavitev datotek - Fizično zapisovanje podatkov in ureditev diska d. Osnovni kazi DOS-ove lupine za upravljanje datotečnega sistema - dir, copy, mkdir, move, del e. operacijski sistem Linux f. Dostopnost in licence programske opreme februar - marec: 6) PREDSTAVITEV ZNAKOV IN OBLIKOVANJE BESEDIL TER PREDSTAVITEV b. Predstavitev znakov - ASCII - UNICODE c. Oblikovanje besedil z urejevalnikom besedil MS WORD d. Oblikovanje predstavitev s programsko opremo MS POWERPOINT marec - april: 5) LASTNOSTI ON OBDELAVA SLIK a. Teorija barv in barvni modeli b. Bitne in vektorske digitalne slike - Lastnosti digitalnih slik - Formati digitalnih slik: PNG, JPG c. Obdelava slik s programskima opremama GIMP in Inkscape. d. Licence slik april – junij: 6) OSNOVE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ IN OSNOVE RAČUNALNIŠKE VARNOSTI a. Uvod v Računalniška omrežja - Glavni sestavni deli računalniškega omrežja b. Internet c. Svetovni splet d. Varno brskanje po spletu - Nevarnosti svetovnega spleta (spletno najstniško nasilje, idr.) - Varna obnašanja in spletni bonton e. Elektronska pošta f. Izbira varnega gesla g. Elektronski podpis

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo prepoznal osnovne dele računalnika in njihove funkcionalne značilnosti, znal računati v dvojiškem sistemu, znal ločevati strojno in programsko opremo, znal uporabljati osnovne ukaze v DOS-u, obvladal osnovne funkcionalnosti programske opreme za obdelovanje slik in za predstavitve ter obvladal osnovno uporabo urejevalnika besedil

Nazaj