INFORMATIKA

Opis vsebin

september- januar:
1) UVOD V PROGRAMIRANJE
a. Kaj je algoritem
a. Spoznavanje psevdo naravnega jezika
b. Pisanje algoritmov v psevdo naravnem jeziku
c. Pretvorba algoritmov v diagrame poteka
d. Zgodovina programskih jezikov
e. Značilnosti glavnih programskih jezikov
f. Primeri programske kode

februar::
2) PROGRAMSKI JEZIK PYTHON 3.x
- Namestitev in nastavitev tolmača
- Interaktivni tolmač in njegovo okolje, osnovna uporaba
- Razvojno okolje Thonny – namestitev, nastavitev in osnovna uporaba
- Struktura programa v jeziku Python
- Podatkovni tipi:
- števila (int in float),
- nizi znakov (string),
- Spremenljivke: življenjska doba in doseg
- Ključne besede
- Izhodni in vhodni podatki (tipkovnica): print(), input() in "+" (lepljenje ali konkatenacija nizov)
- aritmetični, primerjalni, logični in bitni operatorji
- Komentarji v jeziku Python
- Glavne funkcije

marec – april:
3) KRMILNE STRUKTURE
a. Selekcija:
- if stavki
- elif in else
- uporaba logičnih operatorjev
b. Iteracija:
- for zanke
- ključna beseda in
- funkcija range()
- while zanke
- stavki break, continue in pass

april – maj:
4) PYTHON: KOMPLEKSNI PODATKOVNI TIPI IN FUNKCIJE
a. Sestava funkcij
b. Podajanje parametrov pri funkcijah
c. Seznami
d. Slovarji
e. Terke
f. Množice
g. Delo s seznami in slovarji

maj – junij:
4) PYTHON: OBRAVANAVA IZJEM TER PISANJE IN BRANJE DATOTEK
a. definicija izjeme
b. Obravnavanje izjemn v Pytohn-u
c. Funkciji read in write
d. Pravila za varno pisanje/branje datotek

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo znal analizirati splošen problem in našel ustrezen algoritem v psevdo-naravnem jeziku, v programskem jeziku Python za njegovo rešitev, obvladal vse strukture in osnovne ukaze programskega jezika Python, znal uporabljati osnovne knjižnice in znal reševati nekatere osnovne primere problemov .

Nazaj