INFORMATIKA

Opis vsebin

oktober - november: 1) PROGRAMSKI JEZIK PYTHON 3.x - Namestitev in nastavitev tolmača - Interaktivni tolmač in njegovo okolje, osnovna uporaba - Razvojno okolje Thonny – namestitev, nastavitev in osnovna uporaba - Struktura programa v jeziku Python - Podatkovni tipi: - števila (int in float), - nizi znakov (string), - Spremenljivke: življenjska doba in doseg - Ključne besede - Izhodni in vhodni podatki (tipkovnica): print(), input() in ""+"" (lepljenje ali konkatenacija nizov) - aritmetični, primerjalni, logični in bitni operatorji - Komentarji v jeziku Python - Glavne funkcije 2) KRMILNE STRUKTURE a. Selekcija: - if stavki - elif in else - uporaba logičnih operatorjev b. Iteracija: - for zanke - ključna beseda in - funkcija range() - while zanke - stavki break, continue in pass november - december: 3) PYTHON: KOMPLEKSNI PODATKOVNI TIPI a. Seznami b. Slovarji c. Terke d. Množice e. Delo s seznami in slovarji f. Iteratorji januar - februar 4) PYTHON: OBRAVANAVA IZJEM TER PISANJE IN BRANJE DATOTEK a. definicija izjeme b. Obravnavanje izjemn v Pytohn-u c. Funkciji read in write d. Pravila za varno pisanje/branje datotek 5) PYTHON: FUNKCIJE a. Sestava funkcij c. Podajanje parametrov pri funkcijah februar - maj: 6) HTML, CSS IN OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI a. Okolje w3school za laboratorijsko delo in samostojno učenje b. Osnovna struktura enostavne spletne strani c. Osnovne značke za vnašanje podatkov v spletno stran d. Vrstično, notranje in zunanje oblikovanje s CSSjem e. Sprememba lastnosti značk HTML (barva, velikost, obrobja ipd) f. Spoznavanje razporeditev predelov (layout) spletne strani maj - junij: 7) OBLIKOVANJE DINAMIČNIH VSEBIN Z JEZIKOM JAVASCRIPT a. Osnove jezika Javascript

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo obvladal vse krmilne strukture in osnovne ukaze programskega jezika Python, bo znal uporabljati osnovne knjižnice, bo znal reševati nekatere primere problemov in izbral ustrezne podatkovne tipe / podatkovne strukture in algoritme za sprejemljivo reševanje problemov in če bo znal sestaviti osnovne statične spletne strani

Nazaj