INFORMATIKA

Opis vsebin

september:
1) PROGRAMSKI JEZIK PYTHON 3.x
- Namestitev in nastavitev tolmača
- Interaktivni tolmač in njegovo okolje, osnovna uporaba
- Razvojno okolje Thonny – namestitev, nastavitev in osnovna uporaba
- Struktura programa v jeziku Python
- Podatkovni tipi:
- števila (int in float),
- nizi znakov (string),
- Spremenljivke: življenjska doba in doseg
- Ključne besede
- Izhodni in vhodni podatki (tipkovnica): print(), input() in "+" (lepljenje ali konkatenacija nizov)
- aritmetični, primerjalni, logični in bitni operatorji
- Komentarji v jeziku Python
- Glavne funkcije

oktober - november:
2) KRMILNE STRUKTURE
a. Selekcija:
- if stavki
- elif in else
- uporaba logičnih operatorjev
b. Iteracija:
- for zanke
- ključna beseda in
- funkcija range()
- while zanke
- stavki break, continue in pass

december – januar:
3) PYTHON: KOMPLEKSNI PODATKOVNI TIPI
a. Seznami
b. Slovarji
c. Terke
d. Množice
e. Delo s seznami in slovarji
f. Iteratorji

januar:
4) PYTHON: OBRAVANAVA IZJEM TER PISANJE IN BRANJE DATOTEK
a. definicija izjeme
b. Obravnavanje izjemn v Pytohn-u
c. Funkciji read in write
d. Pravila za varno pisanje/branje datotek

februar:
5) PYTHON: FUNKCIJE
a. Sestava funkcij
c. Podajanje parametrov pri funkcijah

marec - junij:
6) HTML, CSS IN OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI
a. Okolje w3school za laboratorijsko delo in samostojno učenje
b. Osnovna struktura enostavne spletne strani
c. Osnovne značke za vnašanje podatkov v spletno stran
d. Vrstično, notranje in zunanje oblikovanje s CSSjem
e. Sprememba lastnosti značk HTML (barva, velikost, obrobja ipd)
f. Spoznavanje razporeditev predelov (layout) spletne strani

junij:
7) OBLIKOVANJE DINAMIČNIH VSEBIN Z JEZIKOM AJVASCRIPT
a. Osnove jezika Javascript

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo obvladal vse krmilne strukture in osnovne ukaze programskega jezika Python, bo znal uporabljati osnovne knjižnice, bo znal reševati nekatere primere problemov in izbral ustrezne podatkovne tipe / podatkovne strukture in algoritme za sprejemljivo reševanje problemov in če bo znal sestaviti osnovne statične spletne strani.

Nazaj