INFORMATIKA

Opis vsebin

september – oktober:
1) MS EXCEL
a. Spoznavanje novega okolja: elektronski list, celice, nastavitve..
b. Formatiranje celic in vnašanje podatkov
c. Uporaba formul in vgrajenih funkcij
d. Risanje grofikonov
e. Izbira primernega grafikona pri predstavitvi podatkov

november – december:
2) OSNOVE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ IN OSNOVE RAČUNALNIŠKE VARNOSTI
a. Računalniška omrežja
- Definicije
- Logične arhitekture
- Vrste omrežij
b. Internet
c. Svetovni splet
d. Varno brskanje po spletu
- Nevarnosti svetovnega spleta (spletno najstniško nasilje, idr.)
- Varna obnašanja in spletni bonton
e. Elektronska pošta
f. Izbira varnega gesla
g. Elektronski podpis

januar:
3) LASTNOSTI ON OBDELAVA SLIK
a. Teorija barv in barvni modeli
b. Bitne in vektorske digitalne slike
- Lastnosti digitalnih slik
- Formati digitalnih slik: PNG, JPG
c. Obdelava slik s programskima opremama GIMP in Inkscape.

februar – marec:
4) MS POWERPOINT in WORD
a. Spoznavanje okolja MS POWERPOINT za predstavitve
b. Spoznavanje urejevalnika besedil MS WORD

marec – junij:
5) UVOD V PROGRAMIRANJE
a. Kaj je algoritem
a. Spoznavanje psevdo naravnega jezika
b. Pisanje algoritmov v psevdo naravnem jeziku
c. Pretvorba algoritmov v diagrame poteka
d. Zgodovina programskih jezikov
e. Značilnosti glavnih programskih jezikov
f. Primeri programske kode

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo znal oblikovati preglednice in ustvarjati formule za pridobitev informacij iz danih podatkov ter izbrati pravilne grafikone za predstavitev informacij, z urejevalnikom besedil bo znal onovno oblikovati besedila, za splošen problem bo našel primeren algoritem v psevdo-naravnem jeziku za njegovo rešitev in isti algoritem pravilno pretvoril v diagram poteka.

Nazaj