INFORMATIKA

Opis vsebin

oktober: 1) OSNOVE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ IN OSNOVE RAČUNALNIŠKE VARNOSTI a. Računalniška omrežja - Definicije - Logične arhitekture - Vrste omrežij b. Internet c. Svetovni splet d. Varno brskanje po spletu - Nevarnosti svetovnega spleta (spletno najstniško nasilje, idr.) - Varna obnašanja in spletni bonton e. Elektronska pošta f. Izbira varnega gesla g. Elektronski podpis november: 2) GOOGLE PREGLEDNICE a. Spoznavanje novega okolja: elektronski list, celice, nastavitve.. b. Formatiranje celic in vnašanje podatkov c. Uporaba formul in vgrajenih funkcij d. Risanje grofikonov e. Izbira primernega grafikona pri predstavitvi podatkov december - januar: 3) LASTNOSTI ON OBDELAVA SLIK a. Teorija barv in barvni modeli b. Bitne in vektorske digitalne slike - Lastnosti digitalnih slik - Formati digitalnih slik: PNG, JPG c. Obdelava slik s programskima opremama GIMP in Inkscape. februar – marec: 4) GOOGLE PREDSTAVITVE IN GOOGLE DOKUMENTI a. Spoznavanje okolja Google Predstavitve za predstavitve b. Spoznavanje okolja za urejevanje besedil Google Dokumenti marec – junij: 5) UVOD V PROGRAMIRANJE a. Kaj je algoritem a. Spoznavanje psevdo naravnega jezika b. Pisanje algoritmov v psevdo naravnem jeziku c. Pretvorba algoritmov v diagrame poteka d. Zgodovina programskih jezikov e. Značilnosti glavnih programskih jezikov f. Primeri programske kode

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo znal oblikovati preglednice in ustvarjati formule za pridobitev informacij iz danih podatkov ter izbrati pravilne grafikone za predstavitev informacij, z urejevalnikom besedil bo znal onovno oblikovati besedila, za splošen problem bo našel primeren algoritem v psevdo-naravnem jeziku za njegovo rešitev in isti algoritem pravilno pretvoril v diagram poteka.

Nazaj