Humanistične vede

Opis vsebin

SEPT-OKTOsebnost ; Socialno zaznavanje; značilnosti teorij osebnosti;
Strukturne teorije osebnosti;H Eysenck, biološke osnove osebnosti; Spol in spolna razlika: kultura, socializacija, družbene neenakosti, politika, feminizem;
NOVEMBER: Psihoanalitične teorije osebnosti: S. Freud-podzavest - razvojne faze osebnosti, osnove psihoanalitične psihoterapije;, C. G.Jung-analitična psihologija, arhetipi, anima, animus, psihološki tipi osebnosti; W. Reich - telesna govorica in telesna psihoterapija; osnove psihosomatike;
DECEMBER: Humanistične teorije osebnosti: C. Rogers - k osebi usmerjena terapija;A. Maslow - samoaktualizacija; kognitivne teorije osebnosti - teorije atribucije; vedenjske teorije osebnosti Skinner in instrumentalno pogojevanje:
JANUAR: Razvoj osebnosti: temeljni dejavniki razvoja: dednost in okolje; razvojna obdobja; *E. Erikson - psihosocialni razvoj;* Duševne motnje
FEBRUAR: Pedagogika aktivne šole - splošen oris - J. Dewey - *Claparede, splošen oris sodobne pedagogike; Metoda Montessori ; pojmovanje razvoja govora Vigotskyja (kratek oris);
MAREC: Religija: družbene funkcije, družbene spremembe, sekularizacija, verski fundamentalizem; značilnosti glavnih religij;
APRIL -MAJ: Ekološka kriza in perspektive človeštva: vzroki ekološke krize, * Razviti in nerazviti, *ekološka etika:
Strukturalizem v antropologiji: C.L. Strauss; Kultura in antropologija: Tyler.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Usvojitev osnovnega znanja posredovanih učnih vsebin ob vsaj minimalni sposobnosti primejanja in kritičnega pristopa.

Nazaj