GRŠČINA

Opis vsebin

Lizias (oktober-marec, 30 učnih ur) Zagovor Evfileta 1-36. Življenjepis avtorja, delo in vsebinske ter slogovne značilnosti. Lirika (marec-junij, 16 učnih ur) Izbor grške lirike po učnem tekstu Eros dolceacre: Arhilohos 191, 193, 196, 30, 31, 118. Mimnermos 1. Sapfo 1, 16, 102, 31, 47, 48, 130, 131. Anakreon 72. Helenistična ljubezenska lirika: Nosida, Ant.P. V 170, Asklepiad, Ant.P. V 7, Kalimah, Ant.P. V 6, Meleager, Ant.P. V 152. Književnost (skozi celo leto, 25 ur) Iz jonske dobe: Drugo obdobje lirike - Ajolska lirika. Proza. Ezop. Atiška doba: zgodovinsko- kulturni okvir. Zborska lirika: Simonides, Pindar, Bakhilides. Izvor tragedije in organizacija antičnih gledaliških predstav. Ajshil, Sofokles, Evripid. Izvor komedije: Aristofan, Menander. Zgodovinopisje: Herodot, Tukidid, Ksenofont. Retorika in govorništvo: Lizias, Izokrat, Demosten. Jezikovni pouk: a) sintaksa stavka: (skozi celo leto, 28 ur) - raba predikativnega participa - prosti in odvisni vprašalni stavki - konsekutivni odvisniki - finalni stavki tudi za verba timendi - posamostaljeni infinitiv b) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna prepoznati in prevesti temeljne morfosintaktične strukture grškega jezika, pozna razvoj grške književnosti in zna prikazati teme obravnavanih besedil.

Nazaj