Fizika

Opis vsebin

MERJENJE IN NAPAKE PRI MERJENJU :
september, oktober
VEKTORJI :
oktober
RAVNOTEZJE TELES : sile, ravnotezje sil, teza teles, tlak, gostota in specificna teza, elasticna sila, navor, ravnotezje navorov, enostavni stroji in naprave
november, december, januar
GIBANJE TELES : enakomerno premo gibanje, enakomerno pospeseno premo gibanje, prosti pad, ravninsko gibanje, enakomerno krozenje, neenakomerno krozenje
februar, marec, april
HIDROSTATIKA : hidrostaticni tlak, Pascalov zakon, vezane posode, vzgon, zracni tlak
April, maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo obvladal glavne predelane vsebine, ce bo znal nastaviti racunski postopek (tudi brez koncnega stevilcnega rezultata) za resevanje vaj in problemov in bo tako dokazal, da je snov razumel

Nazaj