Fizika

Opis vsebin

MEHANIKA : Gibanje teles, krozenje, nihanje, valovanje, sila in gibanje teles, Newtonovi zakoni, delo in energija, ohranitev mehanske energije, ohranitev gibalne kolicine
september, oktober, november, december
ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM : elektricna sila, elektricno polje, elektricna napetost, kapacitivnost, elektricni tok, magnetna sila in magnetno polje, navor magnetne sile, magnetni pretok, magnetna indukcija
januar, februar, marec, april
RELATIVNOST :osnove relativnosti, Einsteinova posebna relativnost, pojem istocasnosti, Lorentzova transformacija, krcenje dolzin in daljsanje casa, vecanje mase
Skozi celo leto
OSNOVE KVANTNE TEORIJE : sevanje crnega telesa, Stefanov zakon, Planckova enacba, fotoefekt, DeBroglieva valovna dolzina, fotoni,
Skozi celo leto

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo obvladal glavne predelane vsebine, ce bo znal nastaviti racunski postopek (tudi brez koncnega stevilcnega rezultata) za resevanje vaj in problemov in bo tako dokazal, da je snov razumel

Nazaj