Fizika

Opis vsebin

ELEKTROSTATIKA : elektricni naboj, elektricna sila,elektricna poljska jakost, elektricna napetost,elektricna potencialna energija, elektricni potencial, kondenzatorji
oktober, november, december
ELEKTRICNI TOK :elektricni upor, Ohmov zakon, elektricna energija in moc, enostavne elektricne mreze
januar, feruar
MAGNETNO POLJE : magnetno polje in magnetna sila, magnetna poljska gostota, navor magnetne sile, Amperov zakon, snov v magnetnem poju
marec, april
MAGNETNA INDUKCIJA : magnetni pretok, indukcija pri premiku prevodnika v magnetnem polju, Faradeyev zakon, Lenzovo pravilo, lastna indukcija, transformator, izmenicna napetost in izmenicni elektricni tok, elektromagnetno valovanje
april, maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo obvladal glavne predelane vsebine, ce bo znal nastaviti racunski postopek (tudi brez koncnega stevilcnega rezultata) za resevanje vaj in problemov in bo tako dokazal, da je snov razumel

Nazaj