Fizika

Opis vsebin

KALORIKA : termicne lastnosti teles, toplota, temperatura, prevajanje toplote, fazne spremembe, linearni, ploskovni in prostorninski razstezek teles, taljenje, kondenzacija, vrenje, izhlapevanje osnovni pojmi termodinamike
September, Oktober, November
SILA IN GIBANJE TELES : Newtonovi zakoni, sila in pospesek, trenje, gibalna kolicina in sunek sile, ohranitev gibalne kolicine, trki teles, centripetalna sila, gravitacijska sila (Newtonov gravitacijski zakon), Keplerjevi zakoni
December, Januar, Februar, Marec
TOGA TELESA : tezisce teles in sistema teles, vztrajnostni moment, Newtonov zakon pri vrtenju, vrtilna kolicina, ohranitev vrtilne kolicine
April, Maj, Junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo obvladal glavne predelane vsebine, ce bo znal nastaviti racunski postopek (tudi brez koncnega stevilcnega rezultata) za resevanje vaj in problemov in bo tako dokazal, da je snov razumel

Nazaj