Filozofija

Opis vsebin

SEPT-OKT: Kantov kriticizem (ponavljanje)
NOVEMBER:Nemška klasična filozofija- Fichte in Schelling (splošne značilnosti)
DECEMBER: Hegel- logični idealizem
JANUAR: Schopenhauer- voluntaristični pesimizem
FEBRUAR: Kierkegaard – začetki eksistencializma
MAREC: Heglova levica- Feuerbach
APRIL: Marksizem ; Nietzsche - iracionalizem
MAJ: Pozitivizem ; Comte; Splošni oris sodobne filozofije

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo usvojil vsaj osnove predelane snovi ob zadostni sposobnosti primerajanja posameznih avtorjev in izoblikovanja vsaj minimalne kritične sposobnosti

Nazaj