Filozofija

Opis vsebin

SEPT-OKTOBER: Humanizem in renesansa: Machiavelli, T. Moore, T.Campanella.G. Bruno.

NOVEMBER: Nova znanstvena metoda in razvoj moderne znanosti: F. Bacon, G.Galilei;
DECEMBER: Matematična racionalistična filozofska smer: R. Descartes, B.Spinoza;
JANUAR: Nauk o državi: T. Hobbes; B.Pascal;
FEBRUAR: Senzualistična filozofska smer: J. Locke,
MAREC: G.Berkeley, D. Hume;
APRIL :J.J. Rousseau
MAJ: Kant- kriticizem
JUNIJ: Utrjevanje

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo usvojil temeljne vsebine obravnavane učne snovi ob min imalni sposobnosti za njihovo vrednotenje in komparacijo.

Nazaj