Filozofija

Opis vsebin

Učna enota
SEPTEMBER - OKTOBER: pojem filozofije, filozofske panoge,filozofija in mitologija, Jonski naravoslovci.
NOVEMBER :Pitagora, Heraklit,Ksenofan, Parmenid, Zenon,
DECEMBER : Empedokles, Anaksagora,Demokrit.

JANUAR: Sofisti: Gorgija, Protagora;Sokrat.
FEBRUAR: Platon
MAREC: Aristotel
APRIL: Helenistična filozofija: Stoicizem, Epikureizem, Skepticizem
MAJ: Krščanska filozofija: Patristika in sholastika
JUNIJ: Utrjevanje

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo obvladal osnovne vsebine učne snovi - osnove nauka posameznih obravnavanih avtorjev.

Nazaj