ANGLEŠČINA

Opis vsebin

september/oktober Historical and social background of the Elizabethan Age. Shakespeare's sonnets: 18 and 130. Shakespeare's Globe theatre. Romeo and Juliet: watching the film. Romeo and Juliet: Text analysis – Balcony scene (What's in a name?) Hamlet: Text analysis – Act 1 Scene 2, Act 3 Scene 1. november Unit 3: Freedom and change. Listening and vocabulary: Activism. Grammar: possibility and deduction – review. Listening and reading: The American civil rights movement. Reading and speaking: Racism in America: past and present – reading the chapter 'Purity in America' taken from Harari's 'Sapiens' Reading and speaking: searching the Internet to find more about the 'Black lives matter' in the US. Povezovanje z državljansko vzgojo: Deklaracija o človekovih pravicah. december grammar: suffixes -hood and -ship grammar: Past Perfect simple and Past Perfect Continuous – revision speaking: defending a position vocabulary and listening: politics writing: introductions and conclusions januar PPT about a type of protest. The Augustan Age and the Puritan: historical and social background from King James I up to the Glorious Revolution. The Jacobean theatre: comparison with the Elisabethan theatre. Watching a short video of the ‘Country Wife’ februar: Unit 4: Home sweet home Vocabulary and grammar: home, factors for happiness. Watching the film ''Hector and the search for happiness'' Grammar: Use to and would, past simple Grammar: Be/get used to marec: Reading: surveys about happiness Writing: write a summary. Vocabulary and listening: factors for happiness Speaking: confirm and contradict april /maj Daniel Defoe’s Robinson Crusoe: Extract’s analysis. Thomas Hobbes: Leviathan John Milton: Paradise lost Jonathan Swift: Gulliver’s travels Lawrence Sterne: Tristram Shandy

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo obvladal glavne značilnosti Elizabetanskega obdobja in jih znal povezati s Shakespearjevimi deli, če bo s svojimi besedami na grobo opisati vsebine predelanih del in njihova sporočila ter jih povezati s sodobnostjo, če bo obvladal glavne značilnosti angleškega razsvetljenstva, njegove avtorje in dela, če bo znal diskutirati o razlogih in posledicah v preteklosti do današnjih dni glede rasizma, volilne pravice, pravic žensk.

Nazaj