ANGLEŠČINA

Opis vsebin

Po učbeniku Language for Life: Home sweet home - september/oktober Big Future: november Opportunity: december Post-industry: januar/februar Two sides: marec Getting along: april Po učbeniku Sights into Literature Thomas Moore - Utopia - revision (maj) John Milton - Paradise Lost (maj) The Age of the Novel: Daniel Defoe - Robinson Crusoe (maj - junij)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če bo povprečna ocena vsaj 5,5/10 ali več.

Nazaj