ANGLEŠČINA

Opis vsebin

Po učbeniku "Language for Life" 1) Getting around - september 2) Food for thought - november 3) Freedom and change - december/januar 4) Home sweet home - februar/marec 5) Big future - april/maj Literature: Anglo-Saxon literature, Beowulf, Medieval literature (introduction)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če bo povprečna ocena vsaj 5,5/10 ali več.

Nazaj