ANGLEŠČINA

Opis vsebin

september/oktober

Shakespeare's Globe theatre.
Historical and social background of the Elizabethan Age.
Hamlet: Text analysis – Act 1 Scene 2, Act 3 Scene 1.

november /december

Watching the film ''Hamlet''-
Watching the theatre play''Midsummer Night's Dream''.

UNIT 3: WHAT'S SO FUNNY?
Vocabulary: extreme adjectives
Grammar: past tenses
Writing: An article, a short essay

januar

SOLVING CAMBRIDGE TESTS: levels B2, C1 and C2 – open cloze, Use of English, word transformation.

februar

The Augustan Age and the Puritan: historical and social background from King James I up to the Glorious Revolution.

The Jacobean theatre: comparison with the Elisabethan theatre. Watching a short video of the ‘Country Wife’

marec

Daniel Defoe’s Robinson Crusoe: Extract’s analysis.
Thomas Hobbes: Leviathan
John Milton: Paradise lost

UNIT 4: INSPIRED
Grammar: the definite, the indefinite and the zero article. A BBC article.
Writing: a film review
Vocabulary: film genres

april / maj

UNIT 5: REAL OR FAKE?
Grammar and vocabulary: Reported speech and reporting verbs
Writing: an essay

UNIT 6: JOURNEYS
Grammar: modal verbs
Vocabulary: travel
Writing: An informal email

LITERATURE:
Jonathan Swift: Gulliver’s travels

UNIT 7: I GET THE MESSAGE
Grammar: Passives
Vocabulary: The verb get

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo uspešno opravil, čeprav z najnižjim točkovanjem, test za B2 stopnjo; če bo obvladal glavne značilnosti Elizabetanskega obdobja in jih znal povezati s Shakespearjevimi deli, če bo s svojimi besedami na grobo opisati vsebine predelanih del in njihova sporočila ter jih povezati s sodobnostjo.

Nazaj