ANGLEŠČINA

Opis vsebin

Po učbeniku Language for Life: Home sweet home - september/oktober Big Future: november Opportunity: december Post-industry: januar/februar Two sides: marec Getting along: april in po učbeniku Ways of the World: Renaissance, The Age of Shakespeare, The Age of Journalism, The Rise of the Novel: maj/junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če bo povprečna ocena vsaj 5,5/10 ali več.

Nazaj