ANGLEŠČINA

Opis vsebin

Po učbeniku "Language for Life" 1) Getting around - september 2) Food for thought - november 3) Freedom and change - december/januar 4) Home sweet home - februar/marec 5) Big future - april/maj Po učbeniku "Ways of the World" 1)Anglo-Saxon literature, Beowulf - september 2)Medieval literature - november/december 3)Medieval Ballads, Chaucer - januar/februar 4)Renaissance - marec/april/maj

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če bo povprečna ocena vsaj 5,5/10 ali več.

Nazaj