Učni načrti

  • Humanistični licej
  • Klasični licej
  • Znanstveni licej
  • 1. Razred
  • 2. Razred
  • 3. Razred
  • 4. Razred
  • 5. Razred

Posodobljeni učni načrti v času emergence Covid-19