Referenti in komisije

Referenti v šolskem letu  2017/18

 

REFERENT IME IN PRIIMEK e-mail
ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA DELA
Koordinator za podporni pouk prof. Marta VIŽINTIN marta.vizintin@solskicenter.net
Referent za zamenjavo urnika prof. Marta VIŽINTIN marta.vizintin@solskicenter.net
Sestavljalec urnika prof. Peter ČERNIC peter.cernic@solskicenter.net
Odgovorni za VIP prof. Peter ČERNIC peter.cernic@solskicenter.net
DELOVNE SKUPINE IN INSTITUCIONALNI ORGANI
Delovna skupina za posebne vzgojne potrebe prof. Nadja REBEC

prof. Viljena DEVETAK

prof. David BANDELJ

 

nadja.rebec@solskicenter.net

viljena.devetak@solskicenter.net

david.bandelj@solskicenter.net

Odbor za vrednotenje prof. Nadja MARINČIČ

prof. Marco PETEJAN

prof. Damjana Devetak

marco.petejan@solskicenter.net

nadja.marincic@solskicenter.net

damjana.devertak@solskicenter.net

Jamstveni organ prof. SEMOLIC (redni član) livio.semolic@solskicenter.net
Volilna komisija prof. Mirjam BRATINA

prof. Neva KLANJŠČEK

mirjam.bratina@solskicenter.net

neva.klajnscek@solskicenter.net

  g. Martina ČERNIC martina.cernic@solskicenter.net
Komisija za nakupe in tehnično preverjanje nakupov prof. Dania BREGANT

prof. Martina GERGOLET

prof. Nadja REBEC

tehnik Edi LUTMAN

danja.bregant@solskicenter.net

martina.gergolet@solskicenter.net

nadja.rebec@solskicenter.net

edi.lutman@solskicenter.net

Referent za nakupe knjig prof. Neva Klanjšček neva.klanjscek@solskicenter.net
Zapisnikar sej profesorskega zbora prof. Černic Peter peter.cernic@solskicenter.net
Zapisnikar sej zavodnega sveta prof. Damjana Devetak damjana.devetak@solskicenter.net
REFERENTI ZA VZGOJNA PODROČJA
Referent za disleksijo prof. Daniela KLANCIC daniela.klancic@solskicenter.net
Referent za usmerjanje prof.Jurij Klanskcek jurij.klanjscek@solskicenter.net
Referent za usmerjanje – sprejemanje dijakov prof. Sara SEMEC sara.semec@solskicenter.net

 

VARUHI LABORATORIJEV IN KNJIŽNIC
Multimedijska soba tehnik Slavko TOMSIC slavko.tomsic@solskicenter.net
Dijaška knjižnica prof. Neva KLANJŠČEK

prof. Damjana DEVETAK

neva.klanjscek@solskicenter.net
damjana.devetak@solskicenter.net
Profesorska knjižnica in razredne knjižnice prof. Nadja  REBEC

 

nadja.rebec@solskicenter.net

 

Fizikalni laboratorij prof. Marco PETEJAN marco.petejan@solskicenter.net
Laboratorij za informatiko v pritličju prof. Paolo POSILLIPO paolo.posillipo@solskicenter.net
Laboratorij za kemijo prof. Dania BREGANT danja.bregant@solskicenter.net
Risalnica prof. Alja SLAMIC alija.slamic@solskicenter.net