Razredni sveti

Sestava

Za profesorsko sestavo glej:

https://www.solskicenter.net/spletka/sl/solsko-leto/razredni-sveti

Naloge

Razredni sveti:

posredujejo zboru učnega osebja predloge o vzgojno–izobraževalnem delu in eksperimentiranju ;

omogočajo in krepijo medsebojne odnose med učnim osebjem in starši;

preverjajo po razredih potek didaktičnih dejavnosti;

izražajo mnenja glede uvajanja učbenikov, nakupa didaktičnih pripomočkov in glede izvedbe poučnih izletov;

v profesorski sestavi izražajo mnenja o učni uspešnosti, vedenju in spretnostih (kompetence) učencev in sklepajo o njihovi pripustitvi v naslednji razred ali o njihovi morebitni zavrnitvi;

v popolni sestavi odločajo o disciplinskih postopkih proti dijakom, ki so kršili šolski pravilnik.

Starševska komponenta

Glej priponke.