Šolska stavba

Šolska stavba v ul. Puccini je bila dograjena leta 1991 in se kaže kot moderno zgrajeno šolsko središče brez arhitektonskih pregrad in ustrezno opremljeno proti požarom Šola razpolaga z avditorijem, knjižnico, fizikalnico, laboratorijem za biologijo in kemijo, računalniško učilnico, jezikovnim laboratorijem in moderno opremljenimi učilnicami. Okoli šole se razteza veliko dvorišče, v katerem je v prejšnjih letih šola posadila botanični vrt, ki se danes ponaša z več kot 480 rastlinami.

Učilnice

Trenutno razpolaga šola s 15 učilnicami, ki so opremljene z namiznim računalnikom, ki je kabelsko povezan v medmrežje.

15 učilnic je opremljenih z LIM – tablami, 3 učilnice pa imajo na razpolago 50 palčni televizijski ekran, povezan z računalnikom. To omogoča številnim razredom, da se v didaktičnem delu lahko poslužujejo novih tehnologij.

100% učilnic ima tudi dostop do brezžičnega omrežja.

Šola nudi vsem razredom dostop do večpredstavnostnih naprav. Ojačila je zvočno opremo, kar je ustvarilo prijaznejše pogoje za poučevanje tujega jezika, predvsem pa pospešilo uvajanje IKT v didaktično delo.

5 razredov klasičnega liceja razpolaga tudi z razredno knjižnico, v kateri so zbrane knjige, ki odgovarjajo učnim programom posameznih razredov.

Laboratorij kemije

Kemijsko-biološki laboratorij razpolaga z zbirko kemijskih reagentov in pripomočkov za opravljanje kemijskih poskusov ter s pomožnimi aparaturami, kot so analitična tehnica, pH-meter, destilator, centrifuga, sušilna pečka, vodna kopel, spektrofotometer, digestorij, bunsnovi gorilniki in električni grelci.

V laboratoriju imamo poleg navedenega še modele kristalnih mrež, kroglične modele za sestavo molekul, zbirko kamnin in mineralov, zbirko kovin, Mohsovo trdotno lestvico, modele za proučevanje zemeljskih plasti, model nebesne sfere in Sončnega sistema, primerke iz živalskega sveta, rastlinske plodove, modele za prikazovanje rastlinskih in človeških organov ter procesa celične delitve, človeški skelet, zbirko različnih vrst lesa, pregledne botanične in zoološke table, večje število optičnih mikroskopov, med katerimi je eden preko kamere povezan s televizijskim zaslonom, preparate za mikroskopijo ter zbirke raznih snovi za proučevanje blagoznanstva. V laboratoriju kemije se pouk odvija na podlagi predvidenih varnostnih določil.

Laboratorij fizike

Laboratorij fizike se nahaja v pritličju zavoda Cankar. Zaobjema dve učilnici, tako da se v njem lahko istočasno odvijajo laboratorijske vaje in frontalne lekcije iz teorije.


Laboratorij je dobro in sodobno opremljen za obravnavo celotne mehanike, ki je predmet študija v prvih treh letih znanstvenega liceja. Nekoliko manj sodobno je opremljen za obravnavo snovi iz področja elektrike, magnetike in termodinamike. V laboratoriju se izvajajo praktične vaje za preverjanje fizikalnih zakonov, ki jih v teoretski obliki dijaki predelajo v razredu.

Laboratorij informatike

Laboratorij informatike se nahaja v pritličju zavoda Gregorčič v veliki učilnici, ki je opremljena z dvajsetimi namiznimi računalniki z nameščenim operacijskim sistemom Windows 7 in s potrebnimi programi. Vsi računalniki so povezani v omrežje in na mrežni tiskalnik. V laboratoriju je nameščen tudi video projektor, ki je stalno povezan z računalnikom, ki ga uporablja profesor.

Video soba

Video soba se nahaja v prvem nadstropju zavoda Gregorčič. Opremljena je s 50 palčnim televizorjem, ki je povezan na računalnik in na dvd gonilnik. Šola razpolaga z obširno videoteko, ki je dostopna tudi neposredno preko omrežja.

Šolska knjižnica

Dijaška knjižnica se nahaja v pritličju bližnjega zavoda Cankar. Sestavljata jo večja knjižna fonda, ki hranita slovenske in italijanske knjige. V omarah so ločeno postavljena leposlovna dela slovenskih, italijanskih in tujih avtorjev – poezija, dramatika in romani (splošni, pustolovski, zgodovinski, kriminalni, znanstvenofantastični, biografski in satirični), kratka proza, eseji, aforizmi ter spomini in potopisi. Nekaj leposlovja je tudi v angleškem jeziku.
Dijaki lahko obiskujejo knjižnico v spremstvu profesorjev in izbrana dela zabeležijo v register izposojenih knjig. Predmetni profesorji, ki so dijakom posodili knjige, morajo poskrbeti, da jih dijaki pravočasno vrnejo.

Risalnica

Risalnica se nahaja na koncu hodnika v prvem nadstropju, nad kemijskim laboratorijem. Učilnica je kar velika in ima na nasprotni strani vhoda štiri velika okna, ki z desne osvetljujejo lesene risalne klopi. Te so usmerjene proti veliki tabli in televiziji ob katedru, ki ima na razpolago tudi svoj računalnik. V sobi je več polic z izborom strokovnih učbenikov in priročnikov ali drugih multimedijskih virov. V treh velikih lesenih omarah hranimo vse likovne potrebščine, ki jih šola nudi dijakom. Velika prednost laboratorija sta prav gotovo širok umivalnik z dvema pipama in možnost razstavljanja likovnih izdelkov, ki dodatno popestrijo prostor.

Šolski avditorij

Za različne prireditve, srečanja in zborovanja imajo dijaki na razpolago šolski avditorij, ki se nahaja v srcu šolskega centra. Šolski avditorij razpolaga z dvestoštiridesetimi stoli, ki so opremljeni z mizico. Prostor je ozvočen in je opremljen tudi s projektorjem in računalnikom.

Profesorska knjižnica

Profesorska knjižnica nudi profesorjem in dijakom bogato zbirko knjig in priročnikov. Knjižnica je razdeljena na oddelke (slovarji in leksikoni, slovenska književnost, italijanska književnost, latinska in grška književnost, zgodovina in filozofija, zgodovina umetnosti, naravoslovje). Uporabniki imajo na voljo najpomembnejše slovarje iz slovenskega, italijanskega, latinskega, grškega, angleškega in nemškega jezika, enciklopedije v slovenskem in italijanskem jeziku, priročnike iz naravoslovja, zbrana dela slovenskih in italijanskih pisateljev, izbrana dela latinskih in grških avtorjev v izvirniku in slovenskem ter italijanskem prevodu, monografije o zgodovini, filozofiji in zgodovini umetnosti. Poleg tega v knjižnici najdemo faksimilirane izdaje pomembnih slovenskih del, med katerimi naj omenimo Trubarjev Abecednik in katekizem in italijansko – slovenski slovar Alasia da Sommaripe.
Knjižnica je pomembni del delovanja šole, saj jo vsak dan s pridom uporabljamo pri vseh predmetih.

Telovadnica

Predmet športna in gibalna vzgoja se udejanja v dobro opremljeni šolski telovadnici, ki jo upravlja zavod Cankar. Dijaki imajo na razpolago slačilnici, sobi za profesorje in skladišče za športno orodje. V telovadnici sta košarkarsko in odbojkarsko igrišče, švedska in vodoravna lestev, namiznoteniške mize, plezala, klopi, velike in male blazine, gred, mala prožna ponjava, koza in švedska skrinja ter vse potrebno drobno orodje kot so žoge, kolebnice, loparji itd. Na razpolago imamo tudi zunanja igrišča (mali nogomet, odbojka, košarka, atletika) sosednjega italijanskega tehničnega pola.
Telovadnica je sestavni del centra slovenskih višjih šol in jo naši dijaki delijo z drugimi šolami slovenskega šolskega središča in z nekaterimi italijanskimi šolami.

Botanični vrt

Od šolskega leta 1997/98 so dijaki in profesorji redno bogatili botanično zbirko na zelenih površinah znotraj šolskega centra. Trenutno gostimo na prostoru okoli šolskih kril prek 200 različnih rastlinskih vrst, vseh rastlin pa je okrog 600.
Gre v glavnem za arboretum, saj je lesnatih rastlin čez 450. Didaktično je razdeljen na kraško-sredozemsko, alpsko in okoliško področje ter parkovna in sadna drevesa, z grmovnicami za žive meje, in še na zeliščni in zelenjavni vrt. Na vsaki rastlini je označeno znanstveno, slovensko in italijansko ime vrste ter ime darovalca.
Botanični vrt bogati didaktično ponudbo in omogoča dijakom neposredni stik z učno snovjo, ki jo poglabljajo pri učenju botanike in ekologije.
V šolskem letu 2016/17 so bile v botanični vrt nameščene tri lesene mize s klopmi.

Preberi več o botaničnem vrtu »