Profesorji in razredi š.l. 2019/20

Humanistični licej

Razred 1 2 3 4 5
Slovenski jezik 4 Cossutta 4 Cossutta 4  Fortuna 4 Pahor 4 Pahor
Italijanski jezik 4 Klančič 4  Mian 4 Klančič 4 Klančič 4 Klančič
Angleščina 3 Ruzzier 3 Cigui 3 Kralj 3 Kralj 3 Kralj
Latinščina 3 Zlobec 3 Zlobec 2 Devetak D. 2 Devetak D. 2 Devetak D.
Zgodovina in zemljepis 3 Zlobec 3 Zlobec
Zgodovina 2 Zlobec 2 Fortuna 2 Fortuna
Filozofija 3 Gergolet V. 3 Gergolet V. 3 Gergolet V.
Humanistične vede 4 Semec 4  Semec 5 Semec 5  Semec 5 Gergolet V.
Pravo in ekonomija 2 Semolič 2 Semolič
Matematika 3.Grahonja 3.Grahonja 2 Grusovin 2 Grusovin 2 Grusovin
Fizika 2 Croselli 2 Croselli 2 Croselli
Naravoslovje 2 Černic S. 2 Černic S. 2 Rustja 2 Černic S. 2 Černic S.
Zgodovina umetnosti 2 Žerjal 2 Žerjal 2 Žerjal
Športne in gibalne vede 2Vižintin 2 Vižintin 2 Hrovatin 2 Hrovatin 2  Hrovatin
Verouk/alternativne dejavnosti 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina
Ure 31 31 34 34 34

Klasični licej

Razred IV. GIM. V. GIM. 1. KL. 2.KL 3.KL
Slovenski jezik (A75-A74) 4  Rebec 4 Cossutta 4 Devetak D 4 Devetak D 4 Devetak D
Italijanski jezik 4. Mian 4. Mian 4.Klanjšček N. 4. Klanjšček N. 4. Klanjšček N.
Latinščina (A75-A74) 5  Rebec 5 Rebec 4 Marincic 4 Marincic 4 Marincic
Grščina (A75-A74) 4 Zlobec 4 Rebec 3 Marincic 3 Rebec 3 Marincic
Angleščina 3 Ruzzier 3 Ruzzier 3 Ruzzier 3 Ruzzier 3 Ruzzier
Zgodovina zemljepis (A75-A74) 3 Zlobec 3 Devetak D
Zgodovina 3 .Klanjšček J. 3 Klanjšček J. 3 Klanjšček J.
Filozofija 3 Klanjšček J. 3 Klanjšček J. 3 Klanjšček J.
Matematika (a27) 3 Grahonja 3 Grahonja 2 Croselli 2  Croselli 2 Croselli
Fizika 2 Croselli 2 Croselli 2 Croselli
Naravoslovje 2 Černic S. 2 Černic S. 2 Černic S. 2 Černic S. 2 Černic S.
Zgodovina umetnosti 2 Žerjal 2 Žerjal 2 Žerjal
Športne in gibalne vede 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin
Verouk/alternativne dejavnosti 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina
Ure 31 31 35 35 35

Znansveni licej

Razred 1 2 3 4 5
Slovenski jezik 4 Devetak V. 4 Devetak V. 4 Devetak V. 4 Pahor 4 Pahor
Italijanski jezik 4  Mian 4 Mian 4  Klanjšček N. 4 Klancic 4 Klanjšček N.
Angleščina 3 Cigui 3 Cigui 3 Kralj 3 Kralj 3 Kralj
Zgodovina in zemljepis 3 Devetak V. 3 Devetak V.
Zgodovina 2 Fortuna 2 Fortuna 2 Pahor
Filozofija 2 Semec 2 Gergolet V. 2 Gergolet V.
Matematika 5 Gergolet M 4 Gergolet M 4 Gergolet M. 4 Grahonja 4 Gergolet M.
Fizika 2 Petejan 2 Petejan 3 Petejan 3 Petejan 3 Petejan
Naravoslovje 3 Bregant 4 Rustja. 5 Bregant 5 Bregant 5 Bregant
Informatika 2 Posillipo 2 Posillipo 2 Posillipo 2 Posillipo 2 Posillipo
Risanje/zgodovina umetnosti 2 Slamič 2 Slamič 2 Slamič 2 Slamič 2 Slamič
Športne in gibalne vede 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Hrovatin
Verouk/alternativne dejavnosti 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina
Ure 31 31 34 34 34