Profesorji in razredi š.l. 2020/21

Humanistični licej

 

1.

2.

3.

4.

5.

Slovenski jezik

4 Zlobec

4 Cossutta

4 Peteani T.

4  Devetak D.

4 Peteani T.

Italijanski jezik

4 Mian

4   Klančič

4 Klančič

4 Klančič

4 Klančič

Angleščina

3 Race

3 Ruzzier

3 Kralj

3 Kralj

3 Kralj

Latinščina

3 Zlobec

3 Zlobec

4 Peteani T.

2  Devetak D.

2 Devetak D.

Zgodovina in zemljepis

3 Cossutta

3 Zlobec

 

 

 

Zgodovina

 

 

2 Piasentier

2 Piasentier

2 Klanjšček J

Filozofija

 

 

3 Legiša

3 Legiša

3  Legiša

Humanistične vede

4 Semec

4  Semec

5 Legiša

5  Semec

5 Semec

Pravo in ekonomija

2 Semolič

2 Semolič

 

 

 

Matematika

3.Grahonja

3.Grahonja

2 Grusovin

2 Grusovin

2 Grusovin

Fizika

 

 

2 Leban

2 Leban

2 Leban

Naravoslovje

2 Černic S.

2 Černic S.

2 Černic S.

2 Rustja

2 Černic S.

Zgodovina umetnosti

 

 

2 Žerjal

2 Žerjal

2 Žerjal

Športne in gibalne vede

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Hrovatin

2  Hrovatin

Verouk/alternativne dejavnosti

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

Državljanska vzgoja

1* Semolič

1* Semolič

1* Semolič

1* Semolič

1* Semolič

Ure 

31

31

34

34

34

 

Klasični licej

 

IV. GIM.

V. GIM.

1. KL.

2.KL

3.KL

Slovenski jezik (A75-A74)

4 Cossutta

4  Rebec

4 Devetak D

4 Devetak D

4 Devetak D

Italijanski jezik

4. Mian

4.  Mian

4 .Klanjšček N.

4. Klanjšček N.

4. Klanjšček N.

Latinščina (A75-A74)

5  Rebec

5 Rebec

4 Marincic

4 Marincic

4 Marincic

Grščina (A75-A74)

4 Rebec

4 Cristiani

3 Cristiani

 3 Marincic

3 Marincic

Angleščina

3 Ruzzier

3 Ruzzier

3 Ruzzier

3 Ruzzier

3 Ruzzier

Zgodovina zemljepis (A75-A74)

3 Cossutta

3 Zlobec

 

 

 

Zgodovina

 

 

3 Piasentier

3 Klanjšček J.

3 Klanjšček J.

Filozofija

 

 

3 Piasentier

3 Klanjšček J.

3 Klanjšček J.

Matematika (a27)

3 Grahonja

3 Grahonja

2 Leban

2 Leban

2 Leban

Fizika

 

 

2 Leban

2 Leban

2 Leban

Naravoslovje

2 Černic S.

2 Černic S.

2 Černic S.

2 Černic S.

2 Černic S.

Zgodovina umetnosti

 

 

2 Žerjal

2 Žerjal

2 Žerjal

Športne in gibalne vede

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

Verouk/alternativne dejavnosti

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

Državljanska vzgoja

1* Černic E.

1* Černic E.

1* Černic E.

1* Černic E.

1* Černic E.

Ure

31

31

35

35

35

 

Znansveni licej

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Slovenski jezik

4. Peteani T.

4 Devetak V.

4 Peteani T.

4  Devetak V

4 Devetak V

Italijanski jezik

4  Mian

4  Mian

4 Klanjšček N.

4 Klanjšček N.

4 Klančič

Angleščina

3 Race

3 Race

3 Kralj

3 Kralj

3 Kralj

Zgodovina in zemljepis

3 Devetak V.

3 Devetak V.

 

 

 

Zgodovina

 

 

2 Piasentier

2 Piasentier

2 Klanjšček J

Filozofija

 

 

2 Piasentier

2 Piasentier

2  Klanjšček J

Matematika

5 Gergolet M

4 Gergolet M

4 Gergolet M.

4 Gergolet M.

4 Grahonja

Fizika

2 Petejan

2 Petejan

3 Petejan

3 Petejan

3 Petejan

Naravoslovje

3 Bregant

4 Rustja.

5 Bregant

5 Bregant

5 Bregant

Informatika

2 Posillipo

2 Posillipo

2 Posillipo

2 Posillipo

2 Posillipo

Risanje/zgodovina umetnosti

2 Slamič

2 Slamič

2 Slamič

2 Slamič

2 Slamič

Športne in gibalne vede

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Hrovatin

2 Hrovatin

2 Hrovatin

Verouk/alternativne dejavnosti

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

Državljanska vzgoja

1* Černic E.

1* Černic E.

1* Černic E.

1* Černic E.

1* Černic E.

Ure 

31

31

34

34

34

1* – ura v soprisotnosti z drugim profesorjem