Pravilniki

ŠOLSKI PRAVILNIKI

V tem razdelku najdemo obstoječe šolske pravilnike.

 

 
Ime dokumenta Opis Prenesi
Šolski pravilnik
 • splošna določila
 • pravilnik delovanja zbornih organov
 • pravila o delovanju predstavništva staršev in dijakov – organiziranje in zborovanja
 • pravila o opravičevanju odsotnosti in predčasnih izhodov
 • hišni red in pravila o varnosti
 • pravila o delovanju šolskega osebja
 • pravila o odnosih šola-družina in sporočanje
 • pravila o prispevkih družin za šolsko delovanje
 • pravilnik za izvenšolske dejavnosti
Šolki-pravilnik
Statut dijakinj in dijakov
 • I diritti e i doveri che i ragazzi devono rispettare e richiedere all’ente educativo
Statut
Pravilnik dijakov in dijakinj
 • pravilnik dijaških zborovanj
Pravilnik dijaških zborovanj
Pravilnik ocenjevanja
 • Dekret Predsednika Republike z dne  22 junija 2009, št. 122, ki določa potek ocenjevanja dijakov na primarni in sekundarni šolski stopnji.
 • Notranji pravilnik ocenjevanja
Pravilnik o poteku ocenjevanja

 

Notranji pravilnik ocenjevanja

Obravnava občutljivih podatkov dijakovi
 • Informacija o obravnavi osebnih podatkov v smislu 13. Člena ZdO 196/03
Obravnava osebnih podatkov 
Uporaba šolskih prostorov
 • Pravilnik za občasno uporabo šolskih prostorov.
 
Dostop do dokumentov
 • Zakon z dne 7. avgusta  1990, št. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Zakon št. 241, 1990 

Zavedamo se, da vsa naša dokumentacija ni še popolnoma dostopna. Vsekakor želimo čimprej urediti spletko tako, da bodo dokumenti čimprej dostopni vsem.