Poslanstvo šole

POSLANSTVO šole

Poslanstvo višješolskega zavoda s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča lahko strnemo v geslo “dajmo svojim dijakom korenine in krila”. Korenine zato, ker je učni zbor prepričan, da je za uravnovešeno osebnostno rast nujno potrebno spoznati kulturne, zgodovinske, jezikovne in okoljske značilnosti prostora, v katerem dijaki rastejo, in na ta način vzgajati zavest in čut pripadnosti okolju in skupnosti, iz katere dijaki izhajajo. Krila pa zato, ker smo prepričani, da je temeljna vloga šole kvalitetno prenašanje znanja in spodbujnje med dijaki razvoaj spretnosti, ki jim bodo po petletni višješolski izkušnji dale možnost za uspešno nadaljnje šolanje in uveljavitev v širšem svetu.

POSLANSTVO ŠOLE

Poslanstvo višješolskega zavoda s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča lahko strnemo v geslo “dajmo svojim dijakom korenine in krila”. Korenine zato, ker je učni zbor prepričan, da je za uravnovešeno osebnostno rast nujno potrebno spoznati kulturne, zgodovinske, jezikovne in okoljske značilnosti prostora, v katerem dijaki rastejo, in na ta način vzgajati zavest in čut pripadnosti okolju in skupnosti, iz katere dijaki izhajajo. Krila pa zato, ker smo prepričani, da je temeljna vloga šole kvalitetno prenašanje znanja in spodbujnje med dijaki razvoaj spretnosti, ki jim bodo po petletni višješolski izkušnji dale možnost za uspešno nadaljnje šolanje in uveljavitev v širšem svetu.

 

Zavod S. Gregorčič je šola s slovenskim učnim jezikom, z več kot stoletno tradicijo, dovzeten za nove izzive, obenem pa tesno vpet v okolje, ki ga označuje srečevanje slovenskega in italijanskega kulturnega prostora. Šola je zvesta svojim koreninam, goji ljubezen in poznavanje slovenske kulture in jezika. To dela v evropskem duhu v skladu z geslom in pluribus unum.

V skladu s smernicami zakonodaje o novih licejev ugotavljamo, da je eden izhodiščnih temeljev šolskega dela spodbujati dejavno vključevanje dijakov v demokratično družbo in gojiti zavest enakopravnosti vseh ob spoštovanju različnosti ter na ta način skrbeti za medsebojno spoštovanje in dobro počutje.

 

Smo odprta, varna in prijazna šola; v šoli spodbujamo ustvarjalnost, odkrivanje in razvijanje posameznikovih nagnjenj ter zanimanj in se trudimo nuditi znanje za življenje. Veliko truda vlagamo v rast posameznika in šolske skupnosti kot celote, zato skrbimo za čim manjši osip, dijake pa s posebnimi delavnicami, ki vzgajajo k odličnosti, spodbujamo k zviševanju učne uspešnosti.

Glede učnih pristopov in vsebin skrbimo za stalni razvoj programov in didaktičnih metod, zato si sistemsko prizadevamo za dobre in prijazne delovne in materialne pogoje. Veliko skrb vlagamo v urejanje laboratorijev, skrb za dijaške knjižnice, urejanje botaničnega vrta ter v sistemsko uvajanje novih informatskih tehnologij v didaktiko.

Z uporabo slovenskega jezika v učnem procesu zagotavljamo dijakom možnost, da v teku šolanja dosežejo stopnjo funkcionalne dvojezičnosti, kar jim bo ob koncu šolanja omogočilo izbiro tako slovenskih kot italijanskih univerz. Naši učni programi zagotavljajo poglobljeno jezikovno, humanistično in znanstveno znanje, privzgojo širine duha in potrebno miselno prožnost, ki dijakom daje možnost, da najdejo po opravljenem visokošolskem šolanju poklic tako v krajevni kot v širši evropski stvarnosti.